Ułatwienia dostępu

Szkoła Podstawowa nr 119 w Krakowie

Librus Synergia
Herb Polski
Kalendarz roku szkolnego 2023/2024
 

Zimowa przerwa świąteczna

23-31 grudnia 2023 r.

Termin podania ocen śródrocznych z przedmiotów i zachowania

19 stycznia 2024 r.

Klasyfikacyjne zebranie Rady Pedagogicznej

24 stycznia 2024 r.

Ferie zimowe

12 lutego -25 lutego 2024 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

28 marca – 2 kwietnia 2024 r.

Egzamin ósmoklasisty

14 – 16 maja 2024 r.

Termin podania ocen rocznych z przedmiotów i zachowania

10 czerwca 2024 r.

Klasyfikacyjne zebranie Rady Pedagogicznej

17 czerwca 2024 r.

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

2 listopada 2023

3 listopada 2023

2 maja 2024

14 maja 2024

15 maja 2024

16 maja 2024

17 maja 2024

31 maja 2024

UROCZYSTOŚCI / WYDARZENIA

Ślubowanie klasy 1 a

15 listopada 2023r.

Ślubowanie klasy 1 b

15 listopada 2023r.

Ślubowanie klasy 1 c

15 listopada 2023r.

Święto Odzyskania Niepodległości

10 listopada 2023 r.

Święto Konstytucji 3-Maja

30 kwietnia 2024 r.

Uroczyste pożegnanie klasy VIII

19 czerwca 2024 r.

Zakończenie roku szkolnego

21 czerwca 2024 r.

Zebrania z rodzicami

Terminy spotkań:

13 września

22 listopada

31 Stycznia

20 marca

8 Maja

Scroll to Top
Przewiń do góry