KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2023/2024
 

Zimowa przerwa świąteczna

23-31 grudnia 2023 r.

Termin podania ocen śródrocznych z przedmiotów i zachowania

16 stycznia 2023 r.

Klasyfikacyjne zebranie Rady Pedagogicznej

23 stycznia 2024 r.

Ferie zimowe

12 lutego -25 lutego 2024 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

28 marca – 2 kwietnia 2024 r.

Egzamin ósmoklasisty

23 – 25 maja 2023 r.

Termin podania ocen rocznych z przedmiotów i zachowania

12 czerwca 2023 r.

Klasyfikacyjne zebranie Rady Pedagogicznej

19 czerwca 2023 r.

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

31 października 2022

2 listopada 2022

2 maja 2023

23 maja 2023

24 maja 2023

25 maja 2023

26 maja 2023

9 czerwca 2023

UROCZYSTOŚCI / WYDARZENIA

Ślubowanie klasy 1 a

14 października 2022r.

Ślubowanie klasy 1 b

14 października 2022r.

Ślubowanie klasy 1 c

14 października 2022r.

Święto Odzyskania Niepodległości

10 listopada 2023 r.

Święto Konstytucji 3-Maja

29 kwietnia 2024 r.

Uroczyste pożegnanie klasy VIII

20 czerwca 2024 r.

Zakończenie roku szkolnego

21 czerwca 2024 r.

Przewiń do góry Skip to content