Ułatwienia dostępu

Szkoła Podstawowa nr 119 w Krakowie

Librus Synergia
Herb Polski
Rekrutacja 2024/2025

Szkoła jest objęta systemem ewidencji elektronicznej zapisów do klasy I na stronie serwisu rekrutacyjnego: https://krakow.elemento.pl

Rodzice /prawni opiekunowie mogą wypełnić wniosek elektronicznie, wydrukować, podpisać i złożyć w sekretariacie szkoły. Druk można także pobrać i wypełnić w sekretariacie szkoły.

Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły przyjmowane są do klasy I w miarę posiadanych wolnych miejsc, na wniosek rodzica, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.

Kryteria naboru do klasy I szkoły podstawowej określa uchwała nr LXVI/1651/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych szkół podstawowych dla kandydatów, którzy ubiegają się o przyjęcie do szkoły podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której zamieszkują oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów. 

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klas I na rok szkolny 2024/2025

Rekrutacja
Scroll to Top
Przewiń do góry