Rekrutacja 2024/2025

  1. Szkoła jest objęta systemem ewidencji elektronicznej zapisów do klasy I na stronie serwisu rekrutacyjnego: https://krakow.elemento.pl
  2. Rodzice /prawni opiekunowie mogą wypełnić wniosek elektronicznie, wydrukować, podpisać i złożyć w sekretariacie szkoły. Druk można także pobrać i wypełnić w sekretariacie szkoły.
  3. Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły przyjmowane są do klasy I w miarę posiadanych wolnych miejsc, na wniosek rodzica, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.

Kryteria naboru do klasy I szkoły podstawowej określa uchwała nr LXVI/1651/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych szkół podstawowych dla kandydatów, którzy ubiegają się o przyjęcie do szkoły podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której zamieszkują oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klas I na rok szkolny 2024/2025

 

Lp.   Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 1-29 marca 2024 r. 9-23 maja 2024 r.
2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjna wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe. do 2 kwietnia 2024r. do 24 maja 2024 r.
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 19 kwietnia 2024 r. 10 czerwca 2024 r.
4. Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia. 22 kwietnia – 7 maja 2024 r. 11-17 czerwca 2024 r.
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 8 maja 2024 r. 18 czerwca 2024 r.
Przewiń do góry Skip to content