Szkoła Podstawowa nr 119 w Krakowie

Librus Synergia
Herb Polski

Historia Szkoły

 Janina Porazińska urodziła się 29 września 1888 w Lublinie, a  zmarła    3 listopada 1971 w Warszawie. Była polską poetką, prozaikiem i tłumaczem literatury szwedzko języcznej. Studiowała na Wydziale Przyrodniczym UJ w Krakowie. Jako poetka debiutowała w 1903 na łamach “Wędrowca”,a w 1912 opublikowała pierwszą książkę – baśń sceniczną ” W noc wiosenną”. Współpracowała także z następującymi pismami  dla dzieci: “Przyjaciel Dzieci” ,”Promyk” i “Promyczek”. W 1917 roku założyła pismo “Płomyk”. W latach 1927-1939 była redaktorem czasopism: “Płomyczek”, “Słonko” i “Poranek”. W czasie II wojny światowej działała w  podziemiu oświatowym i kulturalnym. Pisarka rozmiłowana była w polskim folklorze i w oparciu o  niego  tworzyła  własne  poezje 
i baśnie. Czerpała z gadek, przypowieści, pieśni, podań. Janina Porazińska była laureatką wielu nagród, w tym Orderu Uśmiechu, tej najważniejszej, bo przyznawanej przez dzieci. Książki jej były tłumaczone na wiele języków i cieszyły się dużą popularnością.

Historia szkoły
Nasza szkoła mieści się przy ulicy Czerwieńskiego 1, w Dzielnicy IV – Prądnik Biały, na osiedlu Azory, które powstało przed II Wojną Światową w trójkącie dwóch trakcji kolejowych, jako osiedle domków jednorodzinnych położone wśród pól i sadów należących do rodzin: Worytkiewiczów, Zbrojów, Koników. Było to miejsce zaniedbane przez władze miasta, odgrodzone od Krakowa torami kolejowymi, bez regularnej komunikacji miejskiej. Dziś jest tu zupełnie inaczej…
Szkoła Podstawowa nr 119 powstała w 1967 roku, a w obecnym budynku mieści się od września 1968r. Rozwój osiedla i wzrost liczby mieszkańców sprawiły, że  klasy szkolne  w owym czasie były  liczne i  przekraczały nawet 50 uczniów. Budynek szkoły przystosowany dla 600 dzieci, mieścił  ich przeszło 1600. Nauka odbywała się na 2,5 zmiany od 7:30 do 20:00. Równocześnie trwało usuwanie usterek budowlanych i wykańczanie, niektórych sal szkolnych i boiska sportowego. Dużą pomoc w tych pracach świadczyli pracownicy Zakładów Opiekuńczych Szkoły i żołnierze Jednostki Desantowej oraz  chętni rodzice.
Od 1972/73 r. sukcesywnie ulegały poprawie warunki lokalowe,  zmniejszała się liczba uczniów i oddziałów (730 uczniów, 25 oddziałów, 35 nauczycieli). W 1973 roku SP nr 119 otrzymała status Szkoły Sportowej i szkoły ćwiczeń dla studentów Akademii Pedagogicznej i Uniwersytetu Jagiellońskiego, co było dowodem rosnącego poziomu nauczania. 11czerwca 1974 roku władze szkoły zatwierdziły proponowane przez uczniów  i Radę Rodziców imię szkoły: Janiny Porazińskiej. Tego dnia uroczyście wręczono  sztandar i wmurowano  tablicę pamiątkową.     
 27 maja 1975r  pierwszy raz obchodzono Święto Patronki Szkoły kultywowane w różnej formie do dziś.       
W ciągu 45 lat zmieniała się struktura organizacyjna placówki. Od 1 września 1999 roku (po reformie oświaty) jest to sześcioletnia szkoła podstawowa, dobrze wyposażona. Znajdują się tu: pracownia komputerowa  oraz  klasopracownie edukacji wczesnoszkolnej, przyrodnicza, językowe i matematyczna. Mamy także dwie sale przeznaczone dla świetlicy oraz dużą i małą halę sportową. Jest też bogata biblioteka licząca ponad 10 tys. woluminów. W 2010 roku utworzono salę zabaw ruchowych Radosna szkoła. Przez 45 lat działalności szkoła nie tylko zmieniła wygląd, ale także stworzyła swoją tradycję. Systematycznie wzbogacała własną historię o nowe i ważne w życiu całej społeczności wydarzenia. Oto kilka przykładów:

 • nadanie w roku szkolnym 2002/ 2003 roku tytułu Szkoła z Klasą,
 • otrzymanie 6 października 2009 roku Certyfikatu Szkoła Promująca Bezpieczeństwo, który przedłużony jest do 2016 r.
 • powstanie nowego hymnu szkoły w 2009 roku.
 • 27 stycznia 2012 nadanie tytułu Szkoła z Pasją
 • uroczyste obchody jubileuszowe 30 lecia, 35 lecia i 40 lecia szkoły,

Organizowane co roku:

 • wyjazd integracyjny wszystkich uczniów i nauczycieli
 • ślubowanie klas I
 • uroczyste obchody Święta Edukacji Narodowej
 • jasełka – wspólne kolędowanie przy żłóbku
 • dni otwarte dla przedszkolaków i ich rodziców
 • festyn rodzinny – wielkie święto całej społeczności szkolnej i mieszkańców osiedla.

Szkoła może poszczycić się wieloma sukcesami, dzięki pracy dyrekcji nauczycieli i rodziców podejmujących trudne wyzwania. Nasi uczniowie   z powodzeniem  biorą udział w konkursach i zawodach sportowych. Od 2000 roku uczestniczymy w konkursie Prawo i my organizowanym przez Straż Miejską. Podejmujemy działania charytatywne, szczególnie propagujemy akcję Pola Nadziei – wspomagającą krakowskie hospicjum. Ponad 10 lat w ramach działalności Centrum Edukacji Ekologicznej, organizujemy Dzień Ziemi , promujemy zdrowy styl życia. Od 2007 roku na terenie szkoły działa także drużyna zuchowa Dzielne Orły.        Tę historię tworzą nie tylko pracownicy, uczniowie i rodzice, ale także absolwenci, wśród których mamy min. nauczycieli, sportowców, duchownych, samorządowców. Odwiedzają oni naszą szkołę, przyprowadzają swoje dzieci – to cieszy…
Dyrektorzy SP 119 :
Czesława   Lewandowska
Anna  Czajowska
Maria Sykut
Ewa Barczyńska- Szewczyk
Małgorzata  Łącz
Joanna  Wójcik
Henrietta Bicz
Marzena Kapusta – od roku 2021

Scroll to Top
Przewiń do góry