22 maja 2020

Nowe zasady funkcjonowania biblioteki szkolnejBiblioteka szkolna informuje, że od dnia 25 maja wznowiona zostanie  działalność biblioteki, w godzinach 12:00-14:30 (poniedziałek, środa, piątek). Funkcjonowanie biblioteki ulegnie zmianie ze względu na zastosowane środki ochronne, zgodne z rekomendacjami i przepisami rządowymi. Przed wizytą w bibliotece zalecamy wcześniejszy kontakt poprzez librus (zamawiamy książki) na umówioną godzinę przychodzimy do przedsionka szkoły aby odebrać lub oddać książkę.
  • Biblioteka będzie pracować wyłącznie w trybie wypożyczeń i zwrotów.
  • Nieczynna pozostanie wypożyczalnia i czytelnia.
  • Obowiązywał będzie czasowy zakaz bezpośredniego dostępu do zbiorów i pomieszczeń biblioteki.
  • Zwracane książki będą podlegać 72-godzinnej kwarantannie.

bibliotekarz Iwona Kowalska


7 maja 2020

KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY III-IV


Konkurs językowy dla klas 3 i 4

Zapraszamy wszystkich uczniów klas 3 i 4 do wzięcia udziału w konkursie organizowanym przez naszą szkołę!
Konkurs dotyczy sprawy dotykającej obecnie nas wszystkich, a mianowicie sytuacji związanej z COVID-19.

Jak chronić siebie i bliskich w czasie pandemii koronawirusa”:
- zaprojektuj broszurkę (koniecznie z własnymi rysunkami),
- albo nagraj filmik z instrukcjami,
- a może wolisz to zaśpiewać? J
Oczywiście po angielsku!

Prace proszę przesyłać na adres: nzakrzewskasp119@gmail.com do 24 maja 2020 r.
Spośród nadesłanych prac wyłonimy zwycięzców.
Czekają atrakcyjne nagrody, a najlepsze prace zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły!

2 maja 2020

,,Witaj, majowa rocznico!”


Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja jest dla Polaków wydarzeniem wielkiej wagi. Owej pamiętnej wiosny 1791 roku w polskich sercach obudzona została wolność. Dzień zaprzysiężenia Ustawy Rządowej stał się zaczątkiem opowieści o nowoczesnym narodzie, świadomym swoich praw, symbolem triumfu rozumu, odwagi i miłości obywatelskiej.

Witaj, majowa jutrzenko,

Świeć naszej polskiej krainie,

Uczcimy ciebie piosenką,

Która w całej Polsce słynie.


Witaj, Maj, Trzeci Maj,

Dla Polaków błogi raj!


Nierząd braci naszych cisnął,

Gnuśność w ręku króla spała,

A wtem Trzeci Maj zabłysnął

I cała Polska powstała.


Witaj, Maj, Trzeci Maj,

Wiwat wielki Kołłątaj!


O historii, zarówno tej wielkiej, zapisanej w podręcznikach, jak i mniejszej, którą tworzymy sami, chcemy opowiadać z pasją, dlatego tym razem zaprosiliśmy naszych uczniów do udziału w szkolnym projekcie ,,Kartka z kalendarza. Święto Konstytucji 3 maja”. Inicjatywa miała na celu zwrócenie uwagi na treści historyczne i patriotyczne, kształtowanie wrażliwości na piękno języka ojczystego, rozwój zdolności recytatorskich i artystycznych.

Zadaniem uczestników projektu było wykonanie animacji do wierszy okolicznościowych oraz opracowanie ciekawostek historycznych dotyczących bohaterów wydarzeń związanych z Sejmem Czteroletnim i Konstytucją 3 maja w formie prezentacji multimedialnej. Zachęcamy do zapoznania się z twórczością dzieci.