22 stycznia 2018


20 stycznia 2018

Kolejne sukcesy siódmoklasistek

W etapie szkolnym Małopolskiego Konkursu Humanistycznego wzięło udział 12 uczniów z klas 5-7. Uczestnicy musieli się wykazać znajomością tekstów kultury wskazanych w literaturze konkursu oraz wiadomościami i umiejętnościami wynikającymi z podstawy programowej. Do etapu rejonowego zostały zakwalifikowane dwie uczennice z klasy 7b: Katarzyna Meller i Magdalena Kołodziej. Obydwie osiągnęły już sukcesy w tym konkursie w poprzednich latach, uzyskując tytuły finalistek. Serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w dalszych zmaganiach konkursowych.

11 stycznia 2018

Warsztaty drukarskie

W dniach 10 i 11 stycznia odbywały się w naszej szkole warsztaty drukarskie dla klas I - VII. Uczniowie poznali historię druku, przemienili się w zecerów i układali z czcionek swoje imię. Wydrukowali za pomocą prasy drukarskiej certyfikat ze swoim imieniem, opatrzyli pieczęcią lakową oraz wykonali ilustrację do książki stosując ciekawą technikę graficzną. 
Warsztaty były bardzo ciekawe i pouczające. 


Renata Otwinowska