17 kwietnia 2019

12 kwietnia 2019

Komunikat Dyrektora Szkoły- 12 kwietnia 2019 r.

Szanowni Państwo,
informuję, że 15,16,17 kwietnia 2019 r. są dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Egzamin ósmoklasisty odbędzie się w zaplanowanych terminach. W poniedziałek uczniowie klas ósmych przychodzą do szkoły o godz. 8.30.

W związku z organizacją egzaminów nie będziemy w stanie zorganizować zajęć opiekuńczo-wychowawczych, które zwykle odbywały się w dniach wolnych od zajęć dydaktycznych.

Kuchnia będzie wydawać posiłki, które zostały wcześniej  wykupione. Uczniowie mogą zjeść obiad w godz. 13.00-14.30 lub zabrać obiad w przyniesionych z domu pojemnikach.
 
Z poważaniem
Henrietta Bicz
                                                                                                                                           Dyrektor szkoły

11 kwietnia 2019

Komunikat Dyrektora Szkoły - 11 kwietnia 2019 r.

Szanowni Państwo,
z uwagi na brak możliwości zapewnienia pełnej organizacji zajęć edukacyjnych i świetlicowych zgodnie z ustaloną organizacją pracy szkoły oraz zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom,
w dniu 12 kwietnia 2019 r., za zgodą organu prowadzącego, zajęcia w szkole są zawieszone. 


Dla uczniów, których rodzice zgłosili potrzebę zaopiekowania się dziećmi w szkole, organizowane są zajęcia opiekuńcze. W chwili obecnej możemy zapewnić zajęcia opiekuńcze dla 25 dzieci. 

Kuchnia będzie wydawać posiłki, które zostały wcześniej  wykupione. Uczniowie mogą zjeść obiad w godz. 12.00-14.00 lub zabrać obiad w przyniesionych z domu pojemnikach.
 
Zaistniała sytuacja jest dynamiczna i może ulec zmianie. Proszę o śledzenie informacji na naszej stronie internetowej.
Z poważaniem
Henrietta Bicz
                                                                                                                                           Dyrektor szkoły