26 kwietnia 2019

Komunikat Dyrektora szkoły - 26 kwietnia 2019 r.

Szanowni Państwo,


w związku z decyzją o zawieszeniu strajku Pracowników Oświaty informuję, iż od 29 kwietnia 2019r. zajęcia odbywają się zgodnie z ustaloną na początku roku szkolnego organizacją pracy szkoły.  

Z poważaniem
Henrietta Bicz
                                                                                                                                           Dyrektor szkoły

25 kwietnia 2019

Komunikat Dyrektora Szkoły- 25 kwietnia 2019 r.

Szanowni Państwo,


z uwagi na brak możliwości zapewnienia pełnej organizacji zajęć edukacyjnych i świetlicowych zgodnie z ustaloną organizacją pracy szkoły oraz zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom,
w dniu 26 kwietnia 2019 r., za zgodą organu prowadzącego, zajęcia w szkole są zawieszone. 


Dla uczniów, których rodzice zgłosili potrzebę zaopiekowania się dziećmi w szkole, organizowane są zajęcia opiekuńcze. W chwili obecnej możemy zapewnić zajęcia opiekuńcze dla 50 dzieci. 

Kuchnia będzie wydawać posiłki, które zostały wcześniej  wykupione. Uczniowie mogą zjeść obiad w godz. 12.00-14.00 lub zabrać obiad w przyniesionych z domu pojemnikach.
 
Z poważaniem
Henrietta Bicz
                                                                                                                                           Dyrektor szkoły

24 kwietnia 2019

Komunikat Dyrektora Szkoły - 24 kwietnia 2019 r.

Szanowni Państwo,


z uwagi na brak możliwości zapewnienia pełnej organizacji zajęć edukacyjnych i świetlicowych zgodnie z ustaloną organizacją pracy szkoły oraz zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom,
w dniu 25 kwietnia 2019 r., za zgodą organu prowadzącego, zajęcia w szkole są zawieszone. 


Dla uczniów, których rodzice zgłosili potrzebę zaopiekowania się dziećmi w szkole, organizowane są zajęcia opiekuńcze. W chwili obecnej możemy zapewnić zajęcia opiekuńcze dla 50 dzieci. 

Kuchnia będzie wydawać posiłki, które zostały wcześniej  wykupione. Uczniowie mogą zjeść obiad w godz. 12.00-14.00 lub zabrać obiad w przyniesionych z domu pojemnikach.
 
Zaistniała sytuacja może ulec zmianie. Proszę o śledzenie informacji na naszej stronie internetowej.
Z poważaniem
Henrietta Bicz
                                                                                                                                           Dyrektor szkoły