ZAPISY DO KLASY I

 POZNAJ NAS I ZOSTAŃ NASZYM UCZNIEM

 

Zapraszamy do oglądnięcia krótkiego filmu o szkole.

 

https://drive.google.com/file/d/1fw8l0EUMGIWnbE9i7zSQO3YgJMyyewYu/view?usp=sharing

 

 

 

 

ZASADY PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLASY I

  1. Szkoła jest objęta systemem ewidencji elektronicznej zapisów do klasy I na stronie serwisu rekrutacyjnego: https://krakow.elemento.pl
  2. Rodzice /prawni opiekunowie mogą wypełnić wniosek elektronicznie, wydrukować, podpisać i złożyć w sekretariacie szkoły. Druk można także pobrać i wypełnić w sekretariacie szkoły.
  3. Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły przyjmowane są do klasy I w miarę posiadanych wolnych miejsc, na wniosek rodzica, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.

Kryteria naboru do klasy I szkoły podstawowej określa uchwała nr LXVI/1651/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych szkół podstawowych dla kandydatów, którzy ubiegają się o przyjęcie do szkoły podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której zamieszkują oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów

 

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klas I na rok szkolny 2022/2023

 

 

Lp.

 

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

 

1.      

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

1-31 marca 2022 r.

17-24 maja 2022 r.

2.      

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjna wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe.

do 1 kwietnia 2022r.

do 25 maja 2022 r.

3.      

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

29 kwietnia 2022 r.

10 czerwca 2022 r.

4.      

Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

4-13 maja 2022 r.

13-17 czerwca 2022 r.

5.      

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

16 maja 2022 r.

20 czerwca 2022r.