ZAPISY DO KLASY I

ZASADY PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLASY I
  1. Szkoła jest objęta systemem ewidencji elektronicznej zapisów do klasy I na stronie serwisu rekrutacyjnego: www.krakow.elemento.pl
  2. Rodzice /prawni opiekunowie mogą wypełnić wniosek elektronicznie, wydrukować, podpisać i złożyć w sekretariacie szkoły. Druk można także pobrać i wypełnić w sekretariacie szkoły.
  3. Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły przyjmowane są do klasy I w miarę posiadanych wolnych miejsc, na wniosek rodzica, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klas I na rok szkolny 2018/2019 


Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym
Termin
w postępowaniu uzupełniającym
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
1 – 28 marca 2018 r.
17 – 24 maja 2018 r.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów.
21 marca 2018 r.
23 maja 2018 r.
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe
do 5 kwietnia 2018 r.
do 25 maja 2018 r.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
26 kwietnia 2018 r.
11 czerwca 2018 r.
Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia
27 kwietnia – 15 maja 2018 r.
12 – 15 czerwca 2018 r.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
16 maja 2018 r.
18 czerwca 2018 r.