PODRĘCZNIKI

Zestaw podręczników i materiałów ćwiczeniowych w roku szkolnym 2017/2018

Klasa I
Podręczniki
Edukacja wczesnoszkolna
Tytuł
Autor
Wydawnictwo
Numer dopuszczenia
Elementarz odkrywców. Klasa 1. Edukacja polonistyczna, przyrodnicza, społeczna. (cz.1,2,3,4)
Barbara Stępień, Ewa Hryszkiewicz, Joanna Winiecka-Nowak

Nowa Era
790/1/2017
790/2/2017

Elementarz odkrywców. Klasa 1. Edukacja matematyczna (cz. 1,2)
Krystyna Bielenica,
Maria Bura, Małgorzata Kwil, Bogusława Lankiewicz
Język angielski
Hello Explorer
Podręcznik do języka angielskiego dla klasy pierwszej szkoły podstawowej
Jennifer Heath, Rebecca Adlard, Dorota Sikora-Banasik, Marta Mrozik, Alina Łubecka
Nowa Era
830/1/2017
Materiały ćwiczeniowe

Tytuł
Wydawnictwo
Edukacja wczesnoszkolna
Elementarz odkrywców. Klasa 1. Edukacja polonistyczna, przyrodnicza, społeczna. Ćwiczenia (cz.1,2,3,4)
Elementarz odkrywców. Klasa 1
Edukacja matematyczna. (cz.1,2)
Nowa Era
Język angielski
Hello Explorer
Zeszyt ćwiczeń do języka angielskiego dla klasy pierwszej szkoły podstawowej
Nowa Era

Klasa II
Podręczniki
Edukacja wczesnoszkolna
Tytuł
Autor
Wydawnictwo
Numer dopuszczenia
„Nasza szkoła”
Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 2


Maria Lorek, Monika Zatorska

Podręcznik ministerialny
Rok dopuszczenia 2015
„Nasza szkoła” Matematyka. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 2
Maria Lorek, Agata Ludwa
Język angielski
New English Advent PL 2 AB
Viv lambert, Anne Worrall

Pearson

680/2/2015
Materiały ćwiczeniowe

Tytuł
Wydawnictwo
Edukacja wczesnoszkolna
Elementarz XXI wieku
Nowa Era
Język angielski
New English Advent PL 2 AB+Songs CD
Pearson

Klasa III
Podręczniki
Edukacja wczesnoszkolna
Tytuł
Autor
Wydawnictwo
Numer dopuszczenia
„Nasza szkoła” Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 3
Maria Lorek, Monika Zatorska

Podręcznik ministerialny
Rok dopuszczenia 2015
„Nasza szkoła” Matematyka. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 3
Agata Ludwa, Maria Lorek
Język angielski
New English Advent PL 3 AB
Tessa Lachowski, Anne Worrall
Pearson
680/3/2015
Materiały ćwiczeniowe

Tytuł
Wydawnictwo
Edukacja wczesnoszkolna
Nasze ćwiczenia. Klasa 3
Nowa Era
Język angielski
New English Advent PL 3 AB+Songs CD

Pearson


Klasa IV

Przedmiot
Tytuł
Autor
Wydawnictwo
Numer dopuszczenia
Język polski
„Nowe słowa na start” Podręcznik do języka polskiego dla klasy czwartej szkoły podstawowej

Anna Klimowicz, Marlena Derlukiewicz
Nowa Era

907/1/2017

Język angielski
Brainy
Nick Beare
Macmillan
831/1/2017

Historia
„Wczoraj i dziś” Klasa 4. Podręcznik do historii dla szkoły podstawowej

Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk-Fertsch, Grzegorz Wojciechowski
Nowa Era

877/1/2017

Przyroda
Tajemnice przyrody. Podręcznik do przyrody dla klasy czwartej szkoły podstawowej

Maria Marko-Worłowska, Joanna Stawarz, Feliks Szlajfer
Nowa Era

863/2017

Matematyka
Matematyka z kluczem. Klasa 4 (cz.1,2)
Marcin Braun, Agnieszka Mańkowska, Małgorzata Paszyńska
Nowa Era
875/1/2017
Informatyka
Lubię to! Podręcznik do informatyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej

Michał Kęska

Nowa Era

847/1/2017

Technika
Jak to działa? Podręcznik do techniki dla klasy czwartej szkoły podstawowej

Lech Łabecki, Marta Łabecka

Nowa Era

295/1/2017


Przedmiot
Materiały ćwiczeniowe, tytuł
Wydawnictwo
Język polski
NOWE Słowa na start! 4
Zeszyt ćwiczeń do języka polskiego dla klasy czwartej szkoły podstawowej
Nowa Era
Język angielski
Brainy. Zeszyt ćwiczeń
Macmillan
Matematyka
Matematyka z kluczem Klasa 4. Zeszyt ćwiczeń do matematyki dla szkoły podstawowej
Nowa Era
Przyroda
Tajemnice przyrody
Zeszyt ćwiczeń do przyrody dla klasy czwartej szkoły podstawowej
Nowa Era
Historia
Wczoraj i dziś. Klasa 4
Zeszyt ćwiczeń do historii dla szkoły podstawowej
Nowa Era

Klasa V
Przedmiot
Tytuł
Autor
Wydawnictwo
Numer dopuszczenia
Język polski
Słowa na start!, kl. 5 cz.1- kształcenie literackie
Słowa na start, kl. 5 cz. 2 –kształcenie językowe
M. Derlukiewicz – cz. 1
A. Wojciechowska, A. Marcinkiewicz – cz. 2
Nowa Era
cz. 1- 338/4/2013/2015
cz.2-338/3/2013/2015
Język angielski
New Hot Spot 2 Student’s Book
C. Granger
Macmillan
690/2/2015

Historia i społeczeństwo
Wczoraj i dziś. Klasa 5
Podręcznik do historii i społeczeństwa dla szkoły podstawowej
G. Wojciechowski
Nowa Era
443/2/2013
Przyroda
Tajemnice przyrody 5. Podręcznik do przyrody dla klasy piątej szkoły podstawowej
J. Ślósarczyk, R. Kozik, F. Szlajfer
Nowa Era

399/2/2013/2015
Matematyka
Matematyka z kluczem, kl. 5 (cz.1+cz.2)
M. Braun, A. Mańkowska, M. Paszyńska
Nowa Era
157/2/2012/21/2015
157/3/2012/21/2015
Muzyka
Lekcja muzyki
Podręcznik do muzyki dla klasy piątej szkoły podstawowej
M. Gromek, G. Kilbach
Nowa Era
589/2/2013/2015

Plastyka

Do dzieła! - Podręcznik do plastyki dla klasy piątej szkoły podstawowej

J. Lukas, K. Onak
Nowa Era
326/2/2011/2015
Zajęcia komputerowe
Lubię to! Klasa 5. Podręcznik do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej
M. Kęska
Nowa Era
729/2/2016
Zajęcia techniczne
Jak to działa? Klasa 5 Podręcznik do zajęć technicznych dla szkoły podstawowej
L. Łabęcki, M.Łabęcka
Nowa Era
295/2/2010/2015

Przedmiot
Materiały ćwiczeniowe, tytuł
Wydawnictwo
Język polski
Słowa na start! Klasa 5
Zeszyt ćwiczeń do języka polskiego dla szkoły podstawowej.
Nowa Era
Język angielski
New Hot Spot 2
Macmillan
Matematyka
Matematyka z kluczem. Klasa 5
Zeszyt ćwiczeń do matematyki dla szkoły podstawowej
Nowa Era
Przyroda
Tajemnice przyrody. Zeszyt ćwiczeń do przyrody dla klasy piątej szkoły podstawowej
Nowa Era
Klasa VI
Przedmiot
Tytuł
Autor
Wydawnictwo
Numer dopuszczenia
Język polski
Słowa na start! Klasa 6
Podręcznik do języka polskiego dla szkoły)podstawowej. Kształcenie literackie i kulturowe (cz.1,2)

Marlena Derlukiewicz

Nowa Era

338/5/2014/2016

Język angielski
New Hot Spot 3
C. Granger, Stannett Katherine


Macmillan

690/3/2015
Historia i społeczeństwo
Wczoraj i dziś. Klasa 6
Podręcznik do historii i społeczeństwa dla szkoły podstawowej

Grzegorz Wojciechowski

Nowa Era
443/3/2014/2015

Przyroda
Tajemnice przyrody. Podręcznik do przyrody dla klasy szóstej szkoły podstawowej
Joanna Stawarz, Feliks Szlajfer, Hanna Kowalczyk

Nowa Era

399/3/2014/2015

Matematyka
Matematyka z kluczem. Klasa 6. Podręcznik do matematyki dla szkoły podstawowej
Marcin Braun, Agnieszka Mańkowska, Małgorzata Paszyńska
Nowa Era

157/4/2011/2016

Muzyka
Lekcja muzyki
Monika Granek,
Grażyna Kilbach
Nowa Era
589/2014/2015
Plastyka

Do dzieła!

Jadwiga Lukas, Krystyna Onak

Nowa Era
326/3/2011/2015

Zajęcia komputerowe
Lubię to!
Podręcznik do zajęć komputerowych dla klasy szóstej szkoły podstawowej

Michał Kęska

Nowa Era

729/3/2017

Zajęcia techniczne
Jak to działa? Klasa 6
Podręcznik do zajęć technicznych dla szóstej klasy szkoły podstawowej

Lech Łabecki, Marta Łabecka

Nowa Era

295/3/2010/2016


Przedmiot
Materiały ćwiczeniowe, tytuł
Wydawnictwo
Język polski
Słowa na start! Klasa 6
Zeszyt ćwiczeń do języka polskiego dla szkoły podstawowej.
Nowa Era
Język angielski
New Hot Spot 3 Zeszyt ćwiczeń
Macmillan
Matematyka
Matematyka z kluczem. Klasa 6.
Zeszyt ćwiczeń do matematyki dla szkoły podstawowej
Nowa Era
Przyroda
Tajemnice przyrody.
Zeszyt ćwiczeń do przyrody dla klasy szóstej szkoły podstawowej
Nowa Era

Klasa VII
Przedmiot
Tytuł
Autor
Wydawnictwo
Numer dopuszczenia
Język polski
NOWE Słowa na start! 7
Podręcznik do języka polskiego dla klasy siódmej szkoły podstawowej
Joanna Kościerzyńska, Małgorzata Chmiel, Maciej Szulc, Agnieszka Gorzałczyńska-Mróz
Nowa Era

907/4/2017

Język angielski
All Clear
Patrick Howarth, Patricia Reilly, Daniel Morris
Macmillan
848/1/2017
Język hiszpański
Encina Alonso Arija, Matilde Martínez Sallés, Neus Sans Baulenas
Klett
870/2/2017
Historia
Wczoraj i dziś. Klasa 7
Podręcznik do historii dla szkoły podstawowej
Stanisław Roszak, Anna Łaszkiewicz, Jarosław Kłaczkow
Nowa Era

877/4/2017
Geografia
Planeta Nowa
Podręcznik do geografii dla klasy siódmej szkoły podstawowej
Roman Malarz, Mariusz Szubert, Tomasz Rachwał
Nowa Era

906/3/2017
Biologia
Puls życia. Klasa 7
Podręcznik do biologii dla klasy siódmej szkoły podstawowej


Małgorzata Jefimow

Nowa Era

844/4/2017
Chemia
Chemia Nowej Ery
Podręcznik do chemii dla klasy siódmej szkoły podstawowej
Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin

Nowa Era

785/1/2017

Fizyka
Spotkania z fizyką
Podręcznik do fizyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Grażyna Francuz-Ornat, Teresa Kulawik, Maria Nowotny-Różańska

Nowa Era
885/1/2017

Matematyka
Matematyka z kluczem. Klasa 7.
Podręcznik do matematyki dla szkoły podstawowej
Marcin Braun, Agnieszka Mańkowska, Małgorzata Paszyńska, Jerzy Janowicz, Wojciech Babiański, Ewa Szmytkiewicz, Karolina Wej
Nowa Era
875/4/2017
Informatyka
Lubię to!
Podręcznik do informatyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Grażyna Koba

Nowa Era

847/4/2017


Przedmiot
Materiały ćwiczeniowe, tytuł
Wydawnictwo

Język polski
NOWE Słowa na start! 7
Zeszyt ćwiczeń do języka polskiego dla klasy siódmej szkoły podstawowej
Nowa Era
Język angielski
All Clear Klasa 7. Zeszyt ćwiczeń
Macmillan
Język hiszpański

Klett
Historia
Wczoraj i dziś. Klasa 7
Zeszyt ćwiczeń do historii dla szkoły podstawowej
Nowa Era
Matematyka
Matematyka z kluczem. Klasa 7.
Zeszyt ćwiczeń do matematyki dla szkoły podstawowej
Nowa Era
Fizyka
Spotkania z fizyką
Zeszyt ćwiczeń do fizyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej
Nowa Era
Chemia
Chemia Nowej Ery
Zeszyt ćwiczeń do chemii dla klasy siódmej szkoły podstawowej
Nowa Era
Geografia
Planeta Nowa
Zeszyt ćwiczeń do geografii dla klasy siódmej szkoły podstawowej
Nowa Era
Biologia
Puls życia. Klasa 7
Zeszyt ćwiczeń do biologii dla klasy siódmej szkoły podstawowej
Nowa Era

  


Autor
Wydawnictwo
Numer dopuszczenia
Religia
Klasa I
Ćwiczenia dla I klasy szkoły podstawowej „Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa”
redakcja:
ks. Tadeusz Panuś, ks. Andrzej Kielian, Adam Berski
Wydawnictwo św. Stanisława BM

Religia
Klasa II
Ćwiczenia dla II klasy szkoły podstawowej „Kochamy Pana Jezusa”
Religia
Klasa III
Ćwiczenia dla III klasy szkoły podstawowej „Przyjmujemy Pana Jezusa”

Religia
Klasa IV
Podręcznik do nauki religii dla IV klasy szkoły podstawowej „Słuchamy Pana Boga”
redakcja:
ks. Tadeusz Panuś, ks. Andrzej Kielian, Adam Berski
Wydawnictwo św. Stanisława BM
AZ-21-01-/10-KR-3/12
Religia
Klasa V
Podręcznik do nauki religii dla V klasy szkoły podstawowej „Wierzymy w Pana Boga”
AZ-22-01/10-KR-5/15
Religia
Klasa VI
W kościele umacniamy wiarę. Podręcznik do nauki religii dla klasy VI szkoły podstawowej.
AZ-23-01/10-KR-2/15
Religia
Klasa VII
Spotykamy się z żywym Słowem. Podręcznik do nauki religii dla klasy VII szkoły podstawowej.
redakcja:
 ks. Tadeusz Panuś, Renata Chrzanowska, Monika Lewicka
KR-31-01/10-KR-1/12