SZKOŁA WSPÓŁPRACY

Szanowni  Państwo!
Nasza szkoła bierze udział w projekcie „Szkoła współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły.”
Jest to nowy ogólnopolski, systemowy projekt Ministerstwa Edukacji Narodowej realizowany w partnerstwie 
z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze, która jest odpowiedzialna za realizację głównych zadań projektu.
Projekt ten jest nowatorskim przedsięwzięciem, którego jednym z najważniejszych celów jest  wprowadzenie nowoczesnego modelu współpracy pomiędzy uczniami, rodzicami i nauczycielami w zakresie organizacji życia szkoły.
Projekt rozpoczął się w marcu 2013 r. i potrwa do końca lutego 2015 r. Jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III – Wysoka jakość systemu oświaty.

Dodatkowe informacje na stronie: szkolawspolpracy.pl

Zapraszamy do zapoznania się ze Szkolnym Programem Aktywnej Współpracy na lata 2014/2015 i 2015/2016

http://www.bip.krakow.pl/zalaczniki/dokumenty/n/128062/karta

Zapraszamy do zapoznania się ze Szkolnym Programem Aktywnej Współpracy 
Program SPAW
PROGRAM PRACY NA ROK 2017/2018
PROGRAM PRACY NA ROK 2018/2019