O NAS

DYREKTOR SZKOŁY: mgr Henrietta Bicz

WICEDYREKTOR SZKOŁY: mgr Marzena Kapusta

Sekretarz szkoły: mgr Alicja Dobranowska - Świgoń

Sekretariat szkoły czynny:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek - 7.45.-15.15 
środa - 8.45-16.15
Dla uczniów codziennie w godz. 10.35. – 10.50. (duża przerwa) i 12.30. – 12.50. (duża przerwa)

GRONO NAUCZYCIELSKIE


Pedagog szkolny:
mgr Marzena Kapusta
mgr Paulina Sobczak
Edukacja wczesnoszkolna: 
mgr Małgorzata Friedel (wychowawca kl. III c)
mgr Barbara Kiełkowicz (wychowawca kl. II a)
mgr Beata Koleszyńska (wychowawca kl. III b)
mgr Małgorzata Łącz (wychowawca kl. I a)
mgr Renata Otwinowska (wychowawca kl. I b)
mgr Urszula Piotrowska (wychowawca kl. III a)
Język angielski: 
mgr Małgorzata Wiatr (wychowawca kl. IV b)
mgr Dorota Kustra-Łotocka
Język polski: 
mgr Agnieszka Pilecka - Pytel (wychowawca kl. IV a)
mgr Marzena Osika (wychowawca kl. VII b)
Język hiszpański:
lic. Izabela Strumińska-Babula
Przyroda, biologia: 
mgr Joanna Piestrak- Sroczyńska (wychowawca kl. VI a)
Historia: 
mgr Czesław Kamiński
Geografia:  
mgr Renata Ryba
Chemia, fizyka
mgr Małgorzata Pach
Matematyka, informatyka, zaj. komputerowe:
mgr Maria Chwalibóg-Ostrożańska
Monika Hałas (wychowawca kl. V a)
Technika, zajęcia techniczne:
mgr Maria Chwalibóg-Ostrożańska
Muzyka, plastyka:
mgr Marta Dymek
Wychowanie fizyczne: 
mgr Barbara Gardzisz (wychowawca kl. VII a)
mgr Czesław Kamiński
Religia: 
ks. Maciej Marciniak
mgr Maciej Ciapka
Doradztwo zawodowe:
mgr Agnieszka Boczar
Wychowanie do życia w rodzinie:
Marzena Kapusta
Nauczyciel specjalista:
mgr Agnieszka Bartecka-Śmietana
mgr Joanna Jankowiak-Tylińska
Nauczyciel bibliotekarz:
mgr Iwona Kowalska
Świetlica: 
mgr Marta Dymek, mgr Czesław Kamiński, mgr Iwona Kowalska, mgr Maria Michalik, mgr Marzena Osika, mgr Agnieszka Pilecka-Pytel, Stanisława Suder, mgr Joanna Piestrak - Sroczyńska, mgr Aleksandra Włodarska
Pracownicy obsługi:
Krystyna Kozak, Alicja Madej, Stanisław Nowak, Irena Pluta, Tadeusz Stolarski, Maria Źrałka,