KALENDARZ SZKOLNY


KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

ZIMOWA PRZERWA ŚWIĄTECZNA
23.12.2018 r.- 31.12.2018 r.
TERMIN PODANIA OCEN ŚRÓDROCZNYCH Z PRZEDMIOTÓW I ZACHOWANIA
04.01.2019 r.
KLASYFIKACYJNE ZEBRANIE RADY PEDAGOGICZNEJ
07.01.2019 r.
FERIE ZIMOWE
14.01.2019 r.- 27.01.2019 r.
WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA
18.04.2019 r.- 23.04.2019 r.
EGZAMIN OSMOKLASISTY
15-17.04.2019 r.
TERMIN USTALENIA I PODANIA DO WIADOMOŚCI OCEN Z PRZEDMIOTÓW I ZACHOWANIA
07.06.2019 r.
KLASYFIKACYJNE ZEBRANIE RADY PEDAGOGICZNEJ
14.06.2019 r.
HARMONOGRAM DNI WOLNYCH OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH
DZIEŃ WOLNY OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH
15.10.2018 r.
02.11.2018 r.
15.04.2019 r.
16.04.2019 r.
17.04.2019 r.
02.05.2019 r.
TERMINARZ ZEBRAŃ I KONSULTACJI Z RODZICAMI
OBOWIĄZKOWE ZEBRANIE Z RODZICAMI
12.09.2018 r.
klasy I-III godz. 17.00
klasy IV-VIII godz. 18.00
OBOWIĄZKOWE ZEBRANIE Z RODZICAMI
26.09.2018 r.
klasy VIII godz. 17.00
KONSULTACJE DLA RODZICÓW
24.10.2018 r.
klasy I-VIII godz. 16.30-17.30
OBOWIĄZKOWE ZEBRANIE Z RODZICAMI
21.11.2018 r.
klasy I-III godz. 17.00
klasy IV-VIII godz. 17.30
KONSULTACJE DLA RODZICÓW
05.12.2018 r.
klasy I-VIII godz. 16.30-17.30
OBOWIĄZKOWE ZEBRANIE Z RODZICAMI
09.01.2019 r.
klasy I-III godz. 18.00
klasy IV-VIII godz. 17.00
OBOWIĄZKOWE ZEBRANIE Z RODZICAMI
13.03.2019 r.
klasy I-III godz. 17.00
klasy IV-VIII godz. 17.30
OBOWIĄZKOWE ZEBRANIE Z RODZICAMI
08.05.2019 r.
klasy I-III godz. 17.00
klasy IV-VIII godz. 17.30
OBOWIĄZKOWE ZEBRANIE Z RODZICAMI
07.06.2019 r.
klasy I-III godz. 17.00
UROCZYSTOŚCI, APELE, WYDARZENIA


II MIĘDZYSZKOLNY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ
05.10.2018 r.
JUBILEUSZ 50-LECIA SZKOŁY
15.10.2018 r.
ŚLUBOWANIE KLAS I
09.11.2018 r.
OTRZĘSINY KLAS IV
listopad 2018 r.
APEL Z OKAZJI 100-LECIA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI
09.11.2018 r.
DZIEŃ TOLERANCJI
listopad 2018 r.
ZABAWA ANDRZEJKOWA
28.11.2018 r.
JASEŁKA ZE WSPÓLNYM KOLĘDOWANIEM
19.12.2018 r.
ZABAWA KARNAWAŁOWA
20.02.2019 r.
ZUMBA NA DZIEŃ KOBIET
07.03.2019 r.
APEL Z OKAZJI ŚWIĄT WIELKANOCNYCH
12.04.2019 r
DZIEŃ ZIEMI
26.04.2019 r.
APEL Z OKAZJI KONSTYTUCJI 3-MAJA
30.04.2019 r.


UROCZYSTE POŻEGNANIE KLAS VIII
19.06.2019 r.
ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO
19.06.2019 r.
HARMONOGRAM ZAJĘĆ DLA PRZEDSZKOLAKÓW
DZIEŃ OTWARTY DLA PRZEDSZKOLAKÓW
24.11.2018 r. (sobota)
DZIEŃ OTWARTY DLA PRZEDSZKOLAKÓW
09.02.2019 r. (sobota)
ZAJĘCIA DLA PRZEDSZKOLAKÓW
21.02.2019 r. (czwartek)
DZIEŃ OTWARTY DLA PRZEDSZKOLAKÓW
09.03.2019 r. (sobota)