KALENDARZ SZKOLNY


KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

ZIMOWA PRZERWA ŚWIĄTECZNA
23.12.2017 r.- 31.12.2017 r.
KLASYFIKACYJNE ZEBRANIE RADY PEDAGOGICZNEJ
24.01.2018 r.
FERIE ZIMOWE
12.02.2018 r.- 25.02.2018 r.
WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA
29.03.2018 r.- 03.04.2018 r.
TERMIN PODANIA INFORMACJI O ORIENTACYJNYCH OCENACH, W SZCZEGÓLNOŚCI O OCENACH NDST
16.05.2018 r.
TERMIN USTALENIA I PODANIA DO WIADOMOŚCI OCEN Z PRZEDMIOTÓW I ZACHOWANIA

11.06.2018 r.
KLASYFIKACYJNE ZEBRANIE RADY PEDAGOGICZNEJ
18.06.2018 r.

HARMONOGRAM DNI WOLNYCH OD ZAJĘĆ

DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH
DZIEŃ WOLNY OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH
30.04.2018 r.
02.05.2018 r.
04.05.2018 r. 
01.06.2018 r.

TERMINARZ ZEBRAŃ I KONSULTACJI Z RODZICAMI
OBOWIĄZKOWE ZEBRANIE Z RODZICAMI
13.09.2017 r.
klasy I-III godz. 17.00
klasy IV-VII godz. 18.00
KONSULTACJE DLA RODZICÓW
18.10.2017 r.
klasy I-VII godz. 16.30-17.30
OBOWIĄZKOWE ZEBRANIE Z RODZICAMI
22.11.2017 r.
klasy I-III godz. 17.00
klasy IV-VII godz. 17.30
OBOWIĄZKOWE ZEBRANIE Z RODZICAMI
20.12.2017 r.
klasy I-III godz. 17.00
klasy IV-VII godz. 17.30
OBOWIĄZKOWE ZEBRANIE Z RODZICAMI
31.01.2018 r.
klasy I-III godz. 18.00
klasy IV-VII godz. 17.00
KONSULTACJE DLA RODZICÓW
14.03.2018 r.
klasy I-VII godz. 16.30-17.30
OBOWIĄZKOWE ZEBRANIE Z RODZICAMI
18.04.2018 r.
klasy I-III godz. 17.00
klasy IV-VII godz. 17.30
OBOWIĄZKOWE ZEBRANIE Z RODZICAMI
16.05.2018 r.
klasy I-III godz. 17.00
klasy IV-VII godz. 17.30
OBOWIĄZKOWE ZEBRANIE Z RODZICAMI
11.06.2018 r.
klasy I-III godz. 17.00

UROCZYSTOŚCI, APELE, WYDARZENIA


ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO
04.09.2017 r.
DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ
13.10.2017 r.
ŚLUBOWANIE KLAS I
25.10.2017 r.
OTRZĘSINY KLAS IV
26.10.2017 r.
APEL Z OKAZJI ŚWIĘTA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI
09.11.2017 r.
DZIEŃ TOLERANCJI
16.11.2017 r.
ZABAWA ANDRZEJKOWA
29.11.2017 r.
JASEŁKA ZE WSPÓLNYM KOLĘDOWANIEM
21.12.2017 r.
ZABAWA KARNAWAŁOWA
07.02.2018 r.
UROCZYSTY APEL Z OKAZJI ŚWIĄT WIELKANOCNYCH
28.03.2018 r.
DZIEŃ ŚWIADOMEGO KONSUMENTA
21.03.2018 r.
DZIEŃ ZIEMI
25.04.2018 r.
APEL Z OKAZJI KONSTYTUCJI 3-MAJA
27.04.2018 r.
DZIECIĘCY KOROWÓD BAJKOWY
30.05.2018 r.
FESTYN RODZINNY
09.06.2018 r.
ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO
22.06.2018 r.
HARMONOGRAM ZAJĘĆ DLA PRZEDSZKOLAKÓW

DZIEŃ OTWARTY DLA PRZEDSZKOLAKÓW
18.11.2017 r.
ZAJĘCIA DLA PRZEDSZKOLAKÓW
07.12.2017 r.
DZIEŃ OTWARTY DLA PRZEDSZKOLAKÓW
27.01.2018 r.
ZAJĘCIA DLA PRZEDSZKOLAKÓW
08.02.2018 r.
DZIEŃ OTWARTY DLA PRZEDSZKOLAKÓW
17.03.2018 r.