KALENDARZ SZKOLNY


KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO
1.09.2016 r.
DODATKOWY DZIEŃ WOLNY OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZYCH
31.10.2016 r.
DZIEŃ OTWARTY DLA PRZEDSZKOLAKÓW
19.11.2016 r.
PRZERWA ŚWIĄTECZNA
23.12.2016 r.-31.12.2016 r.
DZIEŃ OTWARTY DLA PRZEDSZKOLAKÓW
21.01.2017 r.
KLASYFIKACYJNE ZEBRANIE RADY PEDAGOGICZNEJ
24.01.2017 r.
FERIE ZIMOWE
30.01.2017 r.-12.02.2017 r.
DZIEŃ OTWARTY DLA PRZEDSZKOLAKÓW
11.03.2017 r.
PRZERWA WIELKANOCNA
13.04.2017 r.-18.04.2017 r.
DODATKOWY DZIEŃ WOLNY OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZYCH
02.05.2017 r.
TERMIN PODANIA INFORMACJI O ORIENTACYJNYCH OCENACH,   W SZCZEGÓLNOŚCI O OCENACH NDST
17.05.2017 r.
TERMIN USTALENIA I PODANIA DO WIADOMOŚCI OCEN Z PRZEDMIOTÓW I ZACHOWANIA
09.06.2017 r.
DODATKOWY DZIEŃ WOLNY OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZYCH
16.06.2017 r.
KLASYFIKACYJNE ZEBRANIE RADY PEDAGOGICZNEJ
19.06.2017 r.

TERMINARZ ZEBRAŃ I KONSULTACJI Z RODZICAMI


OBOWIĄZKOWE ZEBRANIE Z RODZICAMI
07.09.2016 r.
klasy I-III godz. 17.00
klasy IV-VI godz. 18.00
KONSULTACJE DLA RODZICÓW
12.10.2016 r.
klasy I-VI godz. 16.30-17.30
OBOWIĄZKOWE ZEBRANIE Z RODZICAMI
16.11.2016 r.
klasy I-III godz. 17.00
klasy IV-VI godz. 17.30
OBOWIĄZKOWE ZEBRANIE Z RODZICAMI
14.12.2016 r.
klasy I-III godz. 17.00
klasy IV-VI godz. 17.30
OBOWIĄZKOWE ZEBRANIE Z RODZICAMI
25.01.2017 r.
klasy I-III godz. 18.00
klasy IV-VI godz. 17.00
OBOWIĄZKOWE ZEBRANIE Z RODZICAMI
08.03.2017 r.
klasy I-III godz. 17.00
klasy IV-VI godz. 17.30
KONSULTACJE DLA RODZICÓW
05.04.2017 r.
klasy I-VI godz. 16.30-17.30
OBOWIĄZKOWE ZEBRANIE Z RODZICAMI
17.05.2017 r.
klasy I-III godz. 17.00
klasy IV-VI godz. 17.30
OBOWIĄZKOWE ZEBRANIE Z RODZICAMI
09.06.2017 r.
klasy I-III godz. 17.00


UROCZYSTOŚCI, APELE, WYDARZENIA


ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO
01.09.2016 r.
SPRZĄTANIE ŚWIATA
16.09.2016 r.
ŚLUBOWANIE KLASY I
19.10.2016 r.
OTRZĘSINY KLASY IV
20.10.2016 r.
APEL Z OKAZJI ŚWIĘTA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI
10.11.2016 r.
DZIEŃ TOLERANCJI
17.10.2016 r.
ZABAWA ANDRZEJKOWA
30.11.2016 r.
JASEŁKA ZE WSPÓLNYM KOLĘDOWANIEM
21.12.2016r.
ZABAWA KARNAWAŁOWA
15.02.2017 r.
UROCZYSTY APEL Z OKAZJI ŚWIĄT WIELKANOCNYCH
12.04.2017 r.
DZIEŃ ZIEMI
27.04.2017 r.
APEL Z OKAZJI KONSTYTUCJI 3-MAJA
28.04.2017 r.
DZIEŃ ŚWIADOMEGO KONSUMENTA
01.06.2017 r.
FESTYN RODZINNY
10.06.2017 r.
ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO
23.06.2017 r.