KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

Zimowa przerwa świąteczna

23-31 grudnia 2020 r.

Termin podania ocen śródrocznych z przedmiotów i zachowania

21 stycznia 2021 r.

Klasyfikacyjne zebranie Rady Pedagogicznej

25 stycznia 2021 r.

Ferie zimowe

15-26 lutego 2021 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

1-6 kwietnia 2021 r.

Egzamin ósmoklasisty

25-27 maja 2021 r.

Termin podania ocen śródrocznych z przedmiotów i zachowania

14 czerwca 2021 r.

Klasyfikacyjne zebranie Rady Pedagogicznej

21 czerwca 2021r.

 

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

2 listopada 2020 r.

25-27 maja 2021 r.

4 czerwca 2021 r.  

 
 
UROCZYSTOŚCI/WYDARZENIA
 

Ślubowanie klasy 1 a

 

Ślubowanie klasy 1 b

 

Ślubowanie klasy 1 c

 

Święto Odzyskania Niepodległości

11 listopada 2021 r.

Święto Konstytucji 3-Maja

30 kwietnia 2021 r.

Uroczyste pożegnanie klasy VIII

23 czerwca 2021 r.

Zakończenie roku szkolnego

25 czerwca 2021 r.