KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020


KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020
ZIMOWA PRZERWA ŚWIĄTECZNA
23.12.2019r.- 31.12.2019r.
TERMIN PODANIA OCEN ŚRÓDROCZNYCH 
Z PRZEDMIOTÓW I ZACHOWANIA
16.01.2020r.
KLASYFIKACYJNE ZEBRANIE RADY PEDAGOGICZNEJ
20.01.2020r.
FERIE ZIMOWE
27.01.2020r.- 07.02.2020r.
WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA
09.04.2020r.- 14.04.2020r.
EGZAMIN ÓSMOKLASISTY
16-18.06.2020 r.
TERMIN USTALENIA I PODANIA DO WIADOMOŚCI OCEN Z PRZEDMIOTÓW I ZACHOWANIA
15.06.2020r.
KLASYFIKACYJNE ZEBRANIE RADY PEDAGOGICZNEJ
22.06.2020r.
 

HARMONOGRAM DNI WOLNYCH OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCHDZIEŃ WOLNY OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH
02.01.2020 r.
03.01.2020 r.
16.06.2020 r.
17.06.2020 r.
18.06.2020 r.
12.06.2020 r.

HARMONOGRAM ZAJĘĆ DLA PRZEDSZKOLAKÓW
DZIEŃ OTWARTY DLA PRZEDSZKOLAKÓW
16.11.2019 r. (sobota)
DZIEŃ OTWARTY DLA PRZEDSZKOLAKÓW
15.02.2020 r. (sobota)
DZIEŃ OTWARTY DLA PRZEDSZKOLAKÓW
07.03.2020 r. (sobota)
 
UROCZYSTOŚCI, APELE, WYDARZENIA
SPRZĄTANIE ŚWIATA
19.09.2019 r.
III MIĘDZYSZKOLNY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ
04.10.2019 r.


ŚLUBOWANIE KLAS I
23.10. 2019 r.
OTRZĘSINY KLAS IV
październik 2019 r.
APEL Z OKAZJI ŚWIĘTA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI
08.11.2019 r.
ZABAWA ANDRZEJKOWA
27.11.2019 r.
JASEŁKA ZE WSPÓLNYM KOLĘDOWANIEM
18.12.2019 r.
ZABAWA KARNAWAŁOWA
19.02.2020 r.
ZUMBA NA DZIEŃ KOBIET
11.03.2020 r.
APEL Z OKAZJI ŚWIĄT WIELKANOCNYCH
08.04.2020 r
DZIEŃ ZIEMI
28.04.2020 r.
APEL Z OKAZJI KONSTYTUCJI 3-MAJA
30.04.2020 r.
FESTYN RODZINNY
06.06.2020 r.
UROCZYSTE POŻEGNANIE KLAS VIII
24.06.2020 r.
ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO
26.06.2020 r.
 
HARMONOGRAM ZEBRAŃ Z RODZICAMI

OBOWIĄZKOWE ZEBRANIE Z RODZICAMI
11.09.2019 r.
klasy I-III godz. 17.00
klasy IV-VIII godz. 18.00
OBOWIĄZKOWE ZEBRANIE Z RODZICAMI
25.09.2019 r.
klasa VIII godz. 17.00
OBOWIĄZKOWE ZEBRANIE Z RODZICAMI
02.10.2019 r.
klasy I-III godz. 17.00
klasy IV-VIII godz. 17.30
OBOWIĄZKOWE ZEBRANIE Z RODZICAMI
20.11.2019 r.
klasy I-III godz. 17.00
klasy IV-VIII godz. 17.30
KONSULTACJE DLA RODZICÓW
11.12.2019 r.
klasy I-VIII godz. 17.00-18.00
OBOWIĄZKOWE ZEBRANIE Z RODZICAMI
22.01.2020 r.
klasy I-III godz. 18.00
klasy IV-VIII godz. 17.00
OBOWIĄZKOWE ZEBRANIE Z RODZICAMI
26.02.2020 r.
klasa VIII godz. 17.00
KONSULTACJE DLA RODZICÓW
25.03.2020 r.
klasy I-VIII godz. 17.00-18.00
OBOWIĄZKOWE ZEBRANIE Z RODZICAMI
13.05.2020 r.
klasy I-III godz. 17.00
klasy IV-VIII godz. 17.30
OBOWIĄZKOWE ZEBRANIE Z RODZICAMI
15.06.2020 r.
klasy I-III godz. 17.00