INFORMACJE DLA RODZICÓWRADA RODZICÓW  Czytaj o nas więcej...

Psycholog Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej nr 2 Małgorzata Tarnowska będzie dyżurować  w szkole raz w miesiącu w terminach:
25 października 9.30-13.30 
22 listopada 9.30-13.30
13 grudnia 9.30-13.30
24 stycznia 9.30-13.30
28 lutego 9.30-13.30
14 marca 9.30-13.30
25 kwietnia 9.30-13.30
30 maja 9.30-13.30