INFORMACJE DLA RODZICÓWRADA RODZICÓW  Czytaj o nas więcej...

Dyżury psychologa PPP nr 2 Pani Małgorzaty Tarnowskiej :
12 października 10.00-13.00
16 listopada 10.00-13.00
14 grudnia 10.00-13.00
18 stycznia 10.00-13.00
15 lutego 10.00-13.00
15 marca 10.00-13.00
19 kwietnia 10.00-13.00
17 maja 10.00-13.00