SPInKa

SPInKa - Szkolny Punkt Informacji i Kariery 

SPInKa zapewnia dostęp do doradztwa edukacyjno-zawodowego wszystkim zainteresowanym uczniom, w szczególności z klas VII i VIII.