27 czerwca 2022

,,Wyruszamy w podróż"

     Pomimo iż rok szkolny 2021/2022 oficjalnie dobiegł końca, nasze wspomnienia z piątkowej uroczystości pozostają wciąż żywe. Dnia 24 czerwca uczniowie ,,119” otrzymali świadectwa oraz promocję do klas programowo wyższych, a także liczne nagrody i upominki, które odebrali z rąk Pani Dyrektor Marzeny Kapusty oraz Przedstawicieli Rady Rodziców: p. Joanny Kiczy, p. Joanny Marceli, p. Agnieszki Kieliszek-Korczyńskiej. Nim jednak nadszedł upragniony czas wakacji, gremialnie zgromadzeni na sali gimnastycznej Goście wzięli udział w przygotowanym przez młodzież, pod kierunkiem nauczycieli: p. Marii Chwalibóg-Ostrożańskiej, p. Agnieszki Dąbrowskiej-Starachowskiej, p. Lucyny Chmiest, p. Agnieszki Lasi, p. Aleksandry Przybyłowicz i p. Elizy Gęborys, przedstawieniu.

    Nasi wychowankowie zabrali przybyłych w podróż do niedalekiej przeszłości, przypominając o niespodziewanych wydarzeniach, w które obfitował mijający rok - staliśmy się liczniejszą społecznością, wśród nas pojawiło się wielu uczniów narodowości ukraińskiej, a było to  związane z wyjątkową sytuacją w ich kraju. W poczuciu solidarności z naszymi sąsiadami występy uświetniła wzruszająca ukraińska piosenka w wykonaniu Lizy Voitekhiny.Szkoła jest również świadkiem historii pisanej przez nas samych – uczniów, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, a także rodziców i przyjaciół. Jako społeczność pragniemy wspólnie przeżywać radości i smutki, wspierać się w marzeniach i cieszyć z sukcesów, dlatego w dalszym punkcie uroczystości odbyliśmy peregrynację do krainy wiedzy, w której nasi uczniowie notują duże osiągnięcia! W podziękowaniu dla Nauczycieli za codzienny trud wkładany w kształtowanie uczniowskich serc i umysłów zaprezentowaliśmy słuchaczom pełen przekory i humoru skecz pt. ,,Ziółka” oraz liczne piosenki o tematyce turystycznej, podróżniczej i wakacyjnej z udziałem szkolnego chóru oraz uczniów klas 4, 6 i 7. Ponieważ szkolna przygoda nie kończy się na nauce, publiczność z dużym zaangażowaniem wysłuchała też utworu o pierwszej miłości, zaśpiewanego przez Anię Ivashko.

Zwieńczeniem akademii uczyniliśmy dwie piosenki-drogowskazy: ,,Marzenia się spełniają” oraz ,,Nie bój się chcieć”. Pragniemy przeto wpoić naszym uczniom, iż to za sprawą wartości tudzież  wiedzy zdobywają klucz do zrozumienia świata i drugiego człowieka.

Agnieszka Lasia