16 czerwca 2022

,,Przystanek: WAKACJE”

 Droga jest celem

Podróżowanie wpisane jest w naturę człowieka. Na przestrzeni dziejów zmieniały się jednak cel i specyfika podróży. Początkowo wędrowanie było naznaczone obowiązkiem – łączyło się z handlem, polityką, religią, a także wojnami. Zmianę w postrzeganiu wędrówki przyniósł renesans, w którym nastąpił rozwój szkolnictwa wyższego. Odbywanie podróży to w tamtych  czasach przede wszystkim domena studentów pobierających nauki za granicą. W XVIII stuleciu na popularności zyskało wizytowanie w miejscowościach uzdrowiskowych i korzystanie przez ludzi zamożnych z ożywczego działania podziemnych wód oraz nieskalanego zanieczyszczeniami wielkich miast powierza. W dobie romantyzmu (XIX w.), epoce ,,czucia i wiary”, droga stała się dla człowieka celem samym w sobie, sposobnością do odkrywania świata, zarówno tego materialnego, jak i duchowego, a ów nowoczesny trend sprzęgł się z rozwojem kolei oraz odstąpieniem od ustroju feudalnego na rzecz kapitalizmu. Współczesna turystyka ma charakter globalny i zróżnicowany. Podróżni to ludzie ciekawi świata, nieskrępowani granicami administracyjnymi ani kulturowymi. Znajdą się wśród nich odkrywcy historii, pasjonaci turystyki, miłośnicy nieznanego, gawędziarze, a także samotnicy, outsiderzy, abnegaci i marzyciele, poszukujący własnej tożsamości na szlaku życia.

Podczas koncertu piosenek turystycznych, przygotowanego pod kierunkiem Pani Aleksandry Przybyłowicz, zachęcamy do zwiedzania Krainy Łagodności, w  której  ,,wolność tuli się w ciepło rąk”, ,,bukowe pnie pachną miodem”,  ,,pod słońca powiekami kwitnie rudy bez”, a ,,anioły są całe zielone”. 

Link do filmu: https://drive.google.com/file/d/1tM9y7WRjyHku8LQmno3tWTBFAc3D7V73/view?usp=sharing

Agnieszka Lasia