4 maja 2022

Konkurs

 

 Zapraszamy do udziału trzecio- i czwartoklasistów!1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 119 w Krakowie.

2. W konkursie mogą brać udział uczniowie klas trzecich i czwartych SP119.

3. Udział jest bezpłatny i dobrowolny.

4. Chęć uczestnictwa należy zgłosić do nauczyciela przedmiotu w terminie do 6.05.2022.

5. Konkurs odbędzie się 13.05.2022 w godzinach 13:40-14:40.

6. W czasie konkursu nie wolno używać słowników (lub innych pomocy).

7. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowego testu sprawdzającego w przypadku wyników wskazujących na brak samodzielnej pracy uczestników konkursu, a w szczególnie rażących przypadkach- do dyskwalifikacji uczestnika.

8. Po upływie miesiąca od daty przeprowadzenia konkursu prace konkursowe ulegają całkowitemu zniszczeniu.

9. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją powyższego regulaminu.