13 marca 2022

Ola z VIII b laureatką Małopolskiego Konkursu Języka Polskiego

Aleksandra Palowska - uczennica klasy VIII b została laureatką Małopolskiego Konkursu Języka Polskiego. W kolejnych etapach zmagań (szkolnym, rejonowym i wojewódzkim) musiała wykazać się doskonałą znajomością oraz wnikliwą analizą różnych tekstów kultury (wskazanych w literaturze konkursu), a także szerokim zakresem wiadomości i umiejętności, wykraczającym poza podstawę programową. Osiągnięcie to gwarantuje naszej ósmoklasistce przyjęcie do wymarzonej szkoły średniej. Ponadto Ola nie będzie pisać egzaminu z języka polskiego (otrzyma maksymalną ilość punktów). 

Serdecznie gratulujemy wspaniałego sukcesu!