22 lutego 2022

Ankiety

Zapraszamy uczniów od 10 roku życia do udziału ankiecie dotyczącej sytuacji dzieci i młodzieży w naszym mieście. Link do ankiety został rozesłany przez dziennik elektroniczny.