15 października 2021

BohaterON – włącz historię!

W tym roku szkolnym nasza szkoła przystąpiła do akcji BohaterON – włącz historię! To ogólnopolska kampania o tematyce historycznej mająca na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego oraz promocję historii Polski XX wieku. Projekt ma na celu edukować młodych Polaków, bazując na historiach Powstańców, wzmacniać poczucie tożsamości narodowej, krzewić postawy patriotyczne oraz budować wrażliwość społeczną.

Uczniowie świetlicy szkolnej oraz klasy VII wykonali kartki dla Powstańców Warszawskich, wysłuchali prelekcji na temat II wojny światowej. Poznali historię męstwa i poświęcenia mieszkańców stolicy w roku 1944.

Z naszej szkoły blisko 40 kartek zostanie przesłane dla Powstańców Warszawskich. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym Uczniom!

/A. Gałka, E. Gęborys/