1 maja 2021

Vivat 3 maj! 230 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja

Jest marzec 1791 roku. Od ponad trzech lat obraduje sejm, znany w historii jako Wielki lub Czteroletni. Sytuacja w kraju jest fatalna. 20 lat wcześniej ma miejsce pierwszy rozbiór Polski. Jest to wstrząs dla wszystkich, którym dobro ojczyzny leży na sercu. Wydarzenie to pokazuje, w jak wielkim kryzysie jest państwo, jak słaba jest władza króla, jak nikłe znaczenie ma sejm.

Najbardziej światli członkowie polskiego społeczeństwa, wychowankowie Collegium Nobilium, szkół kierowanych przez Komisję Edukacji Narodowej wiedzą, że reformy ustrojowe są niezbędne, jeżeli państwo ma się utrzymać. Muszą jednak działać w tajemnicy, nie wszyscy bowiem chcą zmian. Są tacy, dla których najważniejsze jest zachowanie przywilejów szlacheckich, liberum veto i dbanie o własne interesy. Ci przeciwnicy reform, opłacani przez obce dwory, zwłaszcza rosyjski, chcą utrzymania dotychczasowego porządku.

Patrioci z Hugonem Kołłątajem, Ignacym Potockim, Stanisławem Małachowskim i samym królem Stanisławem Augustem Poniatowskim na czele, nie zamierzają jednak stać z założonymi rękami. W marcu 1791 projekt konstytucji jest już gotowy. Wiedzą o tym tylko nieliczni i zaufani. Czekają na dogodny moment, aby go ogłosić. Właściwa chwila nadchodzi niebawem. Trwa wiosenna przerwa w obradach Sejmu, znaczna część posłów, zwłaszcza opozycyjnych przebywa poza Warszawą, gdzie w swoich domach spędza Święta Wielkanocne. Wykorzystując ich nieobecność 3 maja 1791 roku w Sali Senatorskiej Zamku Królewskiego,
w obecności 182 posłów, połączone stany posłów i senatorów – przy sprzeciwie 72 głosów, w atmosferze oburzenia i zarzutów o zamach stanu – większością głosów przyjmują projekt konstytucji. Jest to pierwszy w Europie, a drugi na świecie, po Stanach Zjednoczonych, dokument tego typu. Przebudowa kraju została rozpoczęta.

Niestety nie trwa to jednak długo. Przeciwnicy reform zawiązują w maju 1792 konfederację targowicką. Uzyskują poparcie Rosji przeciwnej zmianom w Polsce. Wybucha wojna w obronie konstytucji – przegrana. Król przyłącza się do targowiczan. W 1793 roku mam miejsce drugi rozbiór Polski.

Dziś mija 230 lat od tych wydarzeń i choć konstytucja nigdy nie weszła w życie, do dziś stanowi ważne osiągnięcie w dziejach Polski i ukazuje patriotyczną postawę jej twórców.

Uczniowie naszej szkoły aktywnie włączają się w uczczenie tej okrągłej rocznicy. Nie jest to zwyczajowy apel, ale mimo niesprzyjających okoliczności mogą zaprezentować swoje talenty artystyczne i muzyczne. Zapraszamy do obejrzenia i wysłuchania efektów ich pracy.


To nie wszystko :) Pomysłowość uczniów nie zna granic:  po kliknięciu w link możecie Państwo zobaczyć quizy i grę przygotowane specjalnie na tę okazję! Wakelet 3 maja

Zachęcamy wszystkich do uczczenia tego ważnego Święta. Niech powiewające biało-czerwone flagi pokażą, że Polacy pamiętają.

Dziękujemy uczniom za zaangażowanie. Twórcy, których prace możemy oglądać to:

Amelia Stańczyk, Anna Drozd, Bartosz Rączka, Gabriel Poręczewski, Grzegorz Adamczyk, Kacper Kmieć, Kacper Tytko, Ksenya Kluchnikova, Marcin Jeleń, Mateusz Fąfara,  Michał Piórkowski, Mikołaj Szabat, Oliwia Ciaputa, Patrycja Dobek, Piotr Imielski, Sebastian Król, Sebastian Zieliński, Stanisław Gręda, Stanisław Oziembała, Wiktoria Marcela, Zofia Skibińska, Zuzanna Skibińska.