7 kwietnia 2021

Regulamin Szkolnego Konkursu J. Angielskiego

 

Regulamin

Dot. IX Szkolnego Konkursu Języka Angielskiego

1.     Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 119 w Krakowie.

2.    Uczniowie klas czwartych i trzecich SP 119 mogą brać udział w konkursie;

3.    Udział jest bezpłatny i dobrowolny;

4.    Chęć uczestnictwa należy zgłosić do nauczyciela przedmiotu w nieprzekraczalnym terminie 15.04.2021;

5.    Konkurs odbędzie się 20.04.2021 w godzinach 9.45 – 10.45 dla klas czwartych oraz 21.04.2021 na 6 lekcji dla klas trzecich;

6.    Konkurs będzie przeprowadzony online;

7.    Każdy uczestnik zobowiązany jest do włączenia kamery i mikrofonu w trakcie trwania całego konkursu, nie włączenie choćby jednego z powyższych dyskwalifikuje uczestnika;

8.    Późniejsze zalogowanie się niż wyznaczona godzina dyskwalifikuje uczestnika;

9.    W czasie testu nie wolno używać słowników (lub innych pomocy);

10. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowego testu sprawdzającego w przypadku wyników wskazujących na brak samodzielnej pracy uczestników konkursu, a w szczególnie rażących przypadkach dyskwalifikacji uczestnika;

11.Po upływie jednego miesiąca od daty przeprowadzenia konkursu prace konkursowe ulegają całkowitemu zniszczeniu;

12.Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu;