21 grudnia 2020

What do we know about Christmas? Co wiemy o Świętach Bożego Narodzenia?

Grupa uczniów klas szóstych zebrała, z zakamarków Internetu, własnych doświadczeń oraz od najbliższych informacje dotyczące Świąt Bożego Narodzenia.Na platformie Wakelet stworzyli prezentację - zapraszam do zapoznania się z ich pracą:

 https://wke.lt/w/s/_mzYE5

 

<iframe class="wakeletEmbed" width="100%" height="760px" src="https://embed.wakelet.com/wakes/e68Bgesb06LN3kJv0AbuA/grid" style="border: none" allow="autoplay"></iframe><!-- Please only call https://embed-assets.wakelet.com/wakelet-embed.js once per page --><script src="https://embed-assets.wakelet.com/wakelet-embed.js" charset="UTF-8"></script>

<iframe class="wakeletEmbed" width="100%" height="760px" src="https://embed.wakelet.com/wakes/e68Bgesb06LN3kJv0AbuA/grid" style="border: none" allow="autoplay"></iframe><!-- Please only call https://embed-assets.wakelet.com/wakelet-embed.js once per page --><script src="https://embed-assets.wakelet.com/wakelet-embed.js" charset="UTF-8"></script>

Julia Górak, Julia Wojtaś, Zuzia Suchenia, Olga Jurkowska, Szymon Jasiak, Mateusz Fąfara, Tymon Jaśkowski - thank you for your work!


Natalia Zakrzewska