14 września 2020

Konkurs fotograficzny ,,Jesień w kadrze"


 Mając na uwadze wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży, zapraszamy klasy 4-8 do udziału w szkolnym konkursie fotograficznym ,,Jesień w kadrze”, którego celem jest uwrażliwienie na piękno ojczystego pejzażu, inspirowanie do twórczych poszukiwań w dziedzinie fotografii, a także promowanie osiągnięć uczniów poprzez publikację ich prac na blogu szkoły.

Autorskie zdjęcia, oznaczone w prawym dolnym rogu imieniem i 
nazwiskiem, nale
ży przesyłać drogą elektroniczną na adres: agnieszka.lasia@onet.pl.