28 sierpnia 2020

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 dla klas pierwszych

 Szanowni Państwo, Rodzice uczniów klas pierwszych

1 września br. (wtorek) zapraszamy na rozpoczęcie roku szkolnego według przedstawionego poniżej harmonogramu. Spotkania z wychowawcami odbędą się w sali gimnastycznej.

28 sierpnia 2020 r. zostanie przesłana pocztą elektroniczną na podany przez  Państwa adres e-mail informacja do której klasy zostało zapisane Państwa dziecko.

Przed wejściem głównym do szkoły będzie można wypełnić kartę zapisu do świetlicy. W związku z sytuacją epidemiczną, w tym roku szkolnym, do świetlicy będą przyjmowane dzieci rodziców pracujących. 31sierpnia 2020 r. na stronie szkoły w zakładce świetlica zostaną umieszczone zasady rekrutacji i pracy świetlicy w tym roku szkolnym.

Zapisy na obiady będą przyjmowane w kuchni - wejście od strony parkingu.

Proszę o przestrzeganie ustalonych godzin, wejść do szkoły oraz o przyjście w maseczce zasłaniającej nos i usta.

 Henrietta Bicz

Dyrektor szkoły

Klasy pierwsze
Klasa
Godzina wejścia do szkoły


Godzina wyjścia ze szkoły

1 a9:15boczne wejście sala gimnastyczna10:00boczne wejście
1 b10:15boczne wejście sala gimnastyczna11:00boczne wejście
1 c11:15boczne wejście sala gimnastyczna12:00boczne wejście