2 maja 2020

,,Witaj, majowa rocznico!”


Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja jest dla Polaków wydarzeniem wielkiej wagi. Owej pamiętnej wiosny 1791 roku w polskich sercach obudzona została wolność. Dzień zaprzysiężenia Ustawy Rządowej stał się zaczątkiem opowieści o nowoczesnym narodzie, świadomym swoich praw, symbolem triumfu rozumu, odwagi i miłości obywatelskiej.

Witaj, majowa jutrzenko,

Świeć naszej polskiej krainie,

Uczcimy ciebie piosenką,

Która w całej Polsce słynie.


Witaj, Maj, Trzeci Maj,

Dla Polaków błogi raj!


Nierząd braci naszych cisnął,

Gnuśność w ręku króla spała,

A wtem Trzeci Maj zabłysnął

I cała Polska powstała.


Witaj, Maj, Trzeci Maj,

Wiwat wielki Kołłątaj!


O historii, zarówno tej wielkiej, zapisanej w podręcznikach, jak i mniejszej, którą tworzymy sami, chcemy opowiadać z pasją, dlatego tym razem zaprosiliśmy naszych uczniów do udziału w szkolnym projekcie ,,Kartka z kalendarza. Święto Konstytucji 3 maja”. Inicjatywa miała na celu zwrócenie uwagi na treści historyczne i patriotyczne, kształtowanie wrażliwości na piękno języka ojczystego, rozwój zdolności recytatorskich i artystycznych.

Zadaniem uczestników projektu było wykonanie animacji do wierszy okolicznościowych oraz opracowanie ciekawostek historycznych dotyczących bohaterów wydarzeń związanych z Sejmem Czteroletnim i Konstytucją 3 maja w formie prezentacji multimedialnej. Zachęcamy do zapoznania się z twórczością dzieci.