3 lutego 2020

,,Zima w szkole"


Miniony tydzień zajęć feryjnych adresowanych do dzieci, które okres zimowej przerwy spędzają w mieście, upłynął na zabawach z lat dziecięcych ich rodziców i dziadków. 

Nadrzędnym celem programu ,,Zima w szkole 2020” było wdrożenie uczniów do zasad bezpiecznego wykorzystania czasu wolnego, dlatego wśród proponowanych form aktywności nie zabrakło ćwiczeń sportowo-rekreacyjnych na sali gimnastycznej. Szczególnie absorbujące uwagę naszych wychowanków okazały się nowo poznane przez nich gry - ,,Zośka”, ,,Kolory” oraz ,,Ziemniak”.  

Uczniowie mieli okazję rozwijania swoich zainteresowań i relacji interpersonalnych podczas tradycyjnych zabaw świetlicowych - gier szachowych, karcianych i planszowych.

Stałym punktem harmonogramu dziennego były także zajęcia plastyczne, w ramach których dzieci własnoręcznie wykonały karnawałowe naszyjniki z barwionego makaronu i piórek, ozdobne breloki i bransoletki z włóczki, zabawne gniotki, kolorowe wiatraczki oraz płaskorzeźby z plasteliny. Podejmowane przez nie działania kreatywne nie tylko rozwinęły ich umiejętności manualne, ale, przede wszystkim, dostarczyły mnóstwo radości.