29 listopada 2019

„Mówię – porozumiewam się”


Odbyły się kolejne warsztaty prowadzone przez Panią Anię Pardyak z Fundacji Dom Nadziei. Tym razem dzieci zapoznały się z problemami osób niemówiących. Uczniowie klas trzecich  poznali sposoby porozumiewania się pozawerbalnego. Podczas zajęć Pani Ania zaprezentowała różne rodzaje komunikatorów i przedstawiła możliwości komunikacji alternatywnej. To były bardzo pouczające zajęcia. 
Małgorzata Łącz
Renata Otwinowska