8 kwietnia 2019

Komunikat Dyrektora Szkoły

Szanowni Państwo,

z uwagi na brak możliwości zapewnienia pełnej organizacji zajęć edukacyjnych i świetlicowych zgodnie z ustaloną organizacją pracy szkoły oraz zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom,
w dniu 9 kwietnia 2019 r., za zgodą organu prowadzącego, zajęcia w szkole są zawieszone. 


Rodzice,  którzy w żaden sposób od 10 kwietnia nie mogą zaopiekować się dziećmi i potrzebują pomocy z naszej strony, mogą  zgłaszać od jutra, tj. 9 kwietnia 2019 r., taką potrzebę telefonicznie do sekretariatu w godz. 8.00-12.00. W chwili obecnej możemy zapewnić zajęcia opiekuńcze 25 dzieciom. 


Kuchnia będzie wydawać posiłki , które zostały wcześniej  wykupione. Uczniowie mogą zjeść obiad w godz. 12.00-14.00 lub zabrać obiad w przyniesionych z domu pojemnikach.  


Zaistniała sytuacja jest dynamiczna i może ulec zmianie. Proszę o śledzenie informacji na naszej stronie internetowej.


Z poważaniem
Henrietta  Bicz
Dyrektor szkoły