9 kwietnia 2019

Komunikat Dyrektora Szkoły - 9 kwietnia 2019 r.

Szanowni Państwo,

z uwagi na brak możliwości zapewnienia pełnej organizacji zajęć edukacyjnych i świetlicowych zgodnie z ustaloną organizacją pracy szkoły oraz zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom,
w dniu 10 kwietnia 2019 r., za zgodą organu prowadzącego, zajęcia w szkole są zawieszone. 

  
Dla uczniów, których rodzice zgłosili potrzebę zaopiekowania się dziećmi w szkole, organizowane są zajęcia opiekuńcze. W chwili obecnej możemy zapewnić zajęcia opiekuńcze dla 25 dzieci. 

Kuchnia będzie wydawać posiłki, które zostały wcześniej  wykupione. Uczniowie mogą zjeść obiad w godz. 12.00-14.00 lub zabrać obiad w przyniesionych z domu pojemnikach.  
Zaistniała sytuacja jest dynamiczna i może ulec zmianie. Proszę o śledzenie informacji na naszej stronie internetowej.
Z poważaniem
Henrietta Bicz
Dyrektor szkoły