25 kwietnia 2019

Komunikat Dyrektora Szkoły- 25 kwietnia 2019 r.

Szanowni Państwo,


z uwagi na brak możliwości zapewnienia pełnej organizacji zajęć edukacyjnych i świetlicowych zgodnie z ustaloną organizacją pracy szkoły oraz zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom,
w dniu 26 kwietnia 2019 r., za zgodą organu prowadzącego, zajęcia w szkole są zawieszone. 


Dla uczniów, których rodzice zgłosili potrzebę zaopiekowania się dziećmi w szkole, organizowane są zajęcia opiekuńcze. W chwili obecnej możemy zapewnić zajęcia opiekuńcze dla 50 dzieci. 

Kuchnia będzie wydawać posiłki, które zostały wcześniej  wykupione. Uczniowie mogą zjeść obiad w godz. 12.00-14.00 lub zabrać obiad w przyniesionych z domu pojemnikach.
 
Z poważaniem
Henrietta Bicz
                                                                                                                                           Dyrektor szkoły