12 kwietnia 2019

Komunikat Dyrektora Szkoły- 12 kwietnia 2019 r.

Szanowni Państwo,
informuję, że 15,16,17 kwietnia 2019 r. są dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Egzamin ósmoklasisty odbędzie się w zaplanowanych terminach. W poniedziałek uczniowie klas ósmych przychodzą do szkoły o godz. 8.30.

W związku z organizacją egzaminów nie będziemy w stanie zorganizować zajęć opiekuńczo-wychowawczych, które zwykle odbywały się w dniach wolnych od zajęć dydaktycznych.

Kuchnia będzie wydawać posiłki, które zostały wcześniej  wykupione. Uczniowie mogą zjeść obiad w godz. 13.00-14.30 lub zabrać obiad w przyniesionych z domu pojemnikach.
 
Z poważaniem
Henrietta Bicz
                                                                                                                                           Dyrektor szkoły