10 kwietnia 2019

Komunikat Dyrektora Szkoły -10 kwietnia 2019 r.

Szanowni Państwo,

z uwagi na brak możliwości zapewnienia pełnej organizacji zajęć edukacyjnych i świetlicowych zgodnie z ustaloną organizacją pracy szkoły oraz zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom,
w dniu 11 kwietnia 2019 r., za zgodą organu prowadzącego, zajęcia w szkole są zawieszone. 


Dla uczniów, których rodzice zgłosili potrzebę zaopiekowania się dziećmi w szkole, organizowane są zajęcia opiekuńcze. W chwili obecnej możemy zapewnić zajęcia opiekuńcze dla 25 dzieci. 

Zaplanowane na 11 kwietnia 2019 r. warsztaty ozdób świątecznych są odwołane.

Kuchnia będzie wydawać posiłki, które zostały wcześniej  wykupione. Uczniowie mogą zjeść obiad w godz. 12.00-14.00 lub zabrać obiad w przyniesionych z domu pojemnikach.
 
Zaistniała sytuacja jest dynamiczna i może ulec zmianie. Proszę o śledzenie informacji na naszej stronie internetowej.
Z poważaniem
Henrietta Bicz
                                                                                                                                           Dyrektor szkoły