26 lutego 2019

Konkurs na Palmę


KONKURS NA PALMĘ
Cele konkursu:
·       Zainteresowanie uczestników tradycjami i symboliką    związaną ze Świętami Wielkanocnymi.
·       Rozwijanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej.
Regulamin Konkursu na Palmę zorganizowanego dla Społeczności Szkoły Podstawowej nr 119
     I.    W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie, rodzice, członkowie rodzin,  pracownicy szkoły.
Uczestnicy mogą łączyć się w pary np.  rodzic z dzieckiem, nauczyciel z dzieckiem.
   II.    Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie palmy wielkanocnej.
  III.    Technika: forma przestrzenna. Palma powinna mieć wysokość od 30 cm do 100 cm.
  IV.    Termin i warunki dostarczenia prac:
1.   Prace należy złożyć w dniach od 25 do 29 marca 2019 r.
2.   Miejsce składania prac: sekretariat szkoły.
3.   Prace nie mogą być podpisane. Dane zawierające: imię, nazwisko, oznaczenie klasy powinny być umieszczone na dołączonej do pracy metryczce, której wzór określa niniejszy regulamin. Metryczki dostępne są w sekretariacie szkoły.
4.   Prace dostarczone do Organizatora, po terminie, nie będą oceniane.
   V.    Zasady przyznawania nagród:
1.   Komisja powołana przez Organizatora wyłoni nagrodzone prace 1 kwietnia 2019 r.
2.   W skład Komisji wchodzą przedstawiciele Rady Rodziców, pracowników szkoły, Samorządu  Uczniowskiego.
3.   Kryteria oceny prac:
a.   nawiązanie do tradycji świątecznej,
b.   estetyka wykonania,
c.    własny wkład pracy.
  VI.    Wyniki konkursu ogłoszone zostaną na stronie internetowej szkoły.
VII.    Wręczenie nagród odbędzie się 12 kwietnia 2019 r. podczas uroczystego apelu z okazji Świąt Wielkanocnych.
Zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału w konkursie!