4 listopada 2018

PÓŁ WIEKU ZA NAMI...


 „ Macie pół setki!”- takimi słowami powitała nas pani Teodozja Maliszewska, radna Miasta Krakowa. Skoro pół setki, to prawdziwy powód do świętowania! 15 października w naszej szkole odbyły się uroczyste obchody 50- lecia istnienia 119! Z tej okazji w nasze progi zawitało wielu ważnych gości, a uczniowie zaprezentowali swoje talenty. Przybyli goście mieli okazję zobaczyć spektakl zatytułowany Ocalić od zapomnienia” przygotowany przez klasę 8b oraz panią Joannę Sadowy, pana Jana Kulpińskiego oraz panią Joannę Piotrowską. Aktorzy wcielili się w role młodopolskich artystów, którzy za sprawą magii przenoszą się w czasie. Podczas części artystycznej zaprezentowały się również dzieci z klasy 2b, które wykonały na flażoletach utwór „ Gaudeamus igitur” oraz układ choreograficzny do piosenki ludowej „ Ptaszek z Łobzowa”. Wspaniałe pierwszaki pokazały gościom taniec, w czasie którego rekwizytami były melonik i krzesełko, a dziewczęta z klas 3a i 4b fenomenalnie zaprezentowały się w układzie tańca współczesnego. Na scenie wystąpiły również uczennice aktorsko recytujące wiersze (Julita Mizera i Karolina Gręda), a także pani Joanna Kicza, absolwentka naszej szkoły, obecnie mama uczennicy, która wspominała swój pobyt w naszej placówce. Część artystyczna była naprawdę wspaniała, o czym świadczyły głośne owacje.
Na czas świętowania,  powstała „ Izba Pamięci”, w której można było zobaczyć pamiątki związane ze szkołą. Nie zabrakło starych fotografii, zeszytów, mundurków i przyborów szkolnych. Goście mogli na chwilę przenieść się w czasie i powrócić do lat, gdy sami byli dziećmi. Zaprezentowano również krótki teledysk i film o szkole, a także efekty pracy Centrum Ekologicznego.

Na gości czekał również uroczysty poczęstunek. W imieniu Pani Dyrektor Henrietty Bicz oraz całej społeczności szkolnej serdecznie dziękujemy za przybycie gościom, bez których nasza uroczystość nie mogłaby się odbyć: Pani Małgorzacie Wajdzie, starszemu wizytatorowi Kuratorium Oświaty w Krakowie,  Pani Magdalenie  Węgrockiej-Szwalec , zastępcy dyrektora Wydziału Edukacji, Pani Teodozji Maliszewskiej, radnej Miasta Krakowa, Panu Jakubowi Koskowi, radnemu Miasta Krakowa, przewodniczącemu Zarządu Dzielnicy IV Kraków-Prądnik Biały,  Pani Joannie Sadowy, radnej Dzielnicy IV Kraków Prądnik Biały, księdzu kanonikowi Andrzejowi Kielianowi, dyrektorowi Wydziału Katechetycznego, księdzu Jackowi Piszczek, proboszczowi  Parafii pw. św. Jacka, Pani  Marcie Miernikowskiej,  prezesowi Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego Kraków-Krowodrza,  Panu Mariuszowi Janikowi, naczelnikowi Oddziału Krowodrza Straży Miejskiej Miasta Krakowa,  Pani Ewie Federydze, specjaliście Straży Miejskiej Krakowa, Pani Anecie Żakiewicz, kierownikowi placówki TPD "Chatka Puchatka", Pani Alicji Muszyńskiej z Programu Aktywności Lokalnej Azory, Pani Elwirze Zadęckiej, dyrektorowi Poradni  Psychologiczno- Pedagogicznej nr 2, Panu Pawłowi Roszkowskiemu z III Komisariatu Policji w Krakowie. 
Serdecznie dziękujemy za przybycie również Dyrektorom Szkół Podstawowych: nr 21, Pani Ewie Nering, nr 113, Pani Bożenie Sadok oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5, Pani Marioli Regułe , Dyrektorom Przedszkoli „ Kraina Uśmiechu”, Pani Małgorzacie Stasny oraz Samorządowego Przedszkola nr 121, Pani Dorocie Szymczyk, wszystkim seniorom CAS „ Nie dzieli nas wiek”, Panu Arturowi Kłysowi, a także byłym dyrektorom naszej wspaniałej szkoły: Pani Czesławie Lewandowskiej, Pani Marii Sykut, Pani Ewie Barczyńskiej- Szewczyk, Pani Jolancie Mączce.
Szczególne podziękowania kierujemy do członków Rady Rodziców, którzy razem z nami zorganizowali Jubileusz, służyli nam radą i pomocą. Bez nich organizacja tak dużego przedsięwzięcia nie byłaby możliwa!!! Serdeczne dzięki składamy też na ręce wszystkich wspaniałych rodziców, którzy przygotowali piękne dekoracje i pyszne poczęstunki, a także byli z nami w tym ważnym dniu.