9 października 2018

Noc naukowców 119


28 września 2018 uczniowie Koła Geograficznego przez chwilę poczuli się prawdziwymi badaczami i eksploratorami przeszłości. Dzięki organizowanej corocznie Małopolskiej Nocy Naukowców najbardziej dociekliwi uczniowie klas 5 naszej Szkoły mogli poznać fascynujący świat skamieniałości w Instytucie Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk przy ul. Senackiej 13 w Krakowie. Tematem przewodnim był… węgiel. Brzmi mało atrakcyjnie? Nic bardziej mylnego! Dzięki świetnemu wyposażeniu Instytutu uczniowie mieli okazję obserwować mikroskamieniałości pod mikroskopem oraz wybierać okazy z piasków mioceńskich pod binokularem. Wizyta w oddziale PAN przybliżyła również młodym naukowcom różne postacie i stadia przeobrażenia węgla – od drewna po diament oraz liczne, niekiedy pozaziemskie, sposoby występowania tego pierwiastka, np. w postaci jednego z najrzadszych meteorytów występujących w przyrodzie – chondrytu węglistego. To tylko nieliczne atrakcje naukowe, którym z bliska przyglądali się nasi piątoklasiści. Dodatkowo każdy sumienny młody uczony otrzymał wiele materiałów w postaci książek, broszur i breloczków. Dzięki nocnej eskapadzie świat geografii poznawany przez doświadczenia zainteresował uczniów i zaprosił do dalszego poznawania. W planach Koła jest już następne ciekawe miejsce na mapie Krakowa – np. Instytut Nauk Geologicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego! Zapraszamy serdecznie do udziału w naszych wycieczkach.
Lucyna Chmiest
nauczyciel geografii