13 maja 2018

Mali Studenci w Collegium Maius

    Klasa VIA zwiedziła Collegium Maius, najstarszy budynek uniwersytecki w Polsce. Uniwersytet Krakowski ufundowany w 1364 roku przez króla polskiego Kazimierza III Wielkiego, jest najstarszą uczelnią w Polsce i drugą w Europie Środkowej po Uniwersytecie w Pradze.
   Mali Studenci swoje zwiedzanie rozpoczęli od interaktywnej wystawy "Nauki dawne i niedawne", gdzie samodzielnie wykonywali doświadczenia i eksperymenty przyrodnicze. Następnie dzieci obejrzały Librarię, Stubę Communis (Izbę Wspólną), Skarbiec I,II, pokój Antoniego Żołędziowskiego i Ambrożego Grabowskiego, Skarbiec Mikołaja Kopernika oraz Aulę Jagiellońską.
UJ
wychowawca klasy VIA Joanna Piestrak - Sroczyńska