16 kwietnia 2018

"Słyszę, słucham"

Pani Ania Pardyak przybliżyła klasom pierwszym problemy osób z niedosłuchem i osób niesłyszących. Podczas warsztatów dzieci aktywizowały zmysł słuchu oraz poznały sposoby pomocy osobom niesłyszącym i niedosłyszącym. Czekamy na następne zajęcia w przyszłym roku szkolnym.
Renata Otwinowska
Małgorzata Łącz