23 marca 2018

Kwesta PCK

Dzięki Państwa hojności zebrano kwotę 106 zł 51 gr.
Dziękujemy
Joanna Piestrak - Sroczyńska
Renata Otwinowska