20 stycznia 2018

Kolejne sukcesy siódmoklasistek

W etapie szkolnym Małopolskiego Konkursu Humanistycznego wzięło udział 12 uczniów z klas 5-7. Uczestnicy musieli się wykazać znajomością tekstów kultury wskazanych w literaturze konkursu oraz wiadomościami i umiejętnościami wynikającymi z podstawy programowej. Do etapu rejonowego zostały zakwalifikowane dwie uczennice z klasy 7b: Katarzyna Meller i Magdalena Kołodziej. Obydwie osiągnęły już sukcesy w tym konkursie w poprzednich latach, uzyskując tytuły finalistek. Serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w dalszych zmaganiach konkursowych.