27 listopada 2017

EUROWEEK - obóz językowy

Młodzież z klas 7 wzięła udział w obozie językowym EUROWEEK, w trakcie którego uczniowie mieli okazję poznać wolontariuszy z różnych krajów takich, jak Nepal, Filipiny, Estonia i inne. Cztery dni spędzone na intensywnych zajęciach, prowadzonych w języku angielskim przyczyniło się niewątpliwie do rozwoju kompetencji językowych naszych siódmoklasistów. Dało im również okazję do wykazania się pomysłowością, kreatywnością i odwagą w trakcie występów publicznych.
Obóz rozwijał nie tylko kompetencje językowe, ale także wiedzę dotyczącą krajów, z których pochodzili wolontariusze, umiejętność pracy w grupach, pracę w ściśle określonych ramach czasowych, umiejętność pozyskiwania i przetwarzania informacji z różnych źródeł, prezentacji i autoprezentacji. Wszystko to w malowniczej , uzdrowiskowej miejscowości Duszniki Zdrój.
Siódmoklasiści wrócili zadowoleni, pełni wiary we własne umiejętności i ze świadomością, że język angielski to nie tylko jeden z przedmiotów szkolnych, że jest to niezbędne narzędzie komunikacyjne otwierające drzwi do współczesnego świata.