16 września 2017

Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

Czy jesteście gotowi ?
Takim pytaniem rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. Chociaż 4 września był chłodny i deszczowy,
uczniowie klas trzecich przywitali nas jeszcze w wakacyjnym nastroju. Przed pierwszym dzwonkiem mieliśmy okazję zagrać w piłkę i rzucać ringo. Wiadomo jednak, że wszystko, co dobre szybko się kończy. Wspólnie pożegnaliśmy wakacje i radosną piosenką powitaliśmy wrzesień i naszą szkołę.
Dziękujemy klasom trzecim za przygotowanie krótkiego występu artystycznego.
          W tym nowym roku szkolnym życzymy sobie i Wam koledzy i koleżanki zapału, wytrwałości, pasji i radości :)