14 czerwca 2017

Solilandia

Klasa pierwsza wybrała się w odwiedziny do Skarbnika wielickiej kopalni. Wędrówka podziemnymi korytarzami przyniosła wiele wrażeń i niezwykłych przeżyć.

Dziękujemy pani Agnieszce Mach-Sabudzie za zorganizowanie wycieczki.