21 maja 2017

Stacja meteorologiczna


   W maju w ramach działalności Centrum Edukacji Ekologicznej utworzona została stacja meteorologiczna w ogrodzie szkolnym, gdzie odbywają się liczne obserwacje i pomiary wykonywane przez uczniów podczas zajęć przyrodniczych.
      Bardzo dziękujemy Państwu Joannie i Jackowi Grędom za pomysł i wykonanie stacji.