20 marca 2017

KONKURS NA KARTKĘ ŚWIĄTECZNĄ

Cele konkursu:
·       Zainteresowanie uczestników tradycjami i symboliką związaną ze Świętami Wielkanocnymi.
·       Rozwijanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej.
Regulamin Konkursu na kartkę świąteczną
zorganizowanego przez społeczność
Szkoły Podstawowej nr 119
     I.    W konkursie uczestniczą uczniowie, rodzice, członkowie rodzin,  pracownicy szkoły.
Uczestnicy mogą łączyć się w pary np.  rodzic z dzieckiem, nauczyciel z dzieckiem.
   II.    Technika pracy dowolna.
  III.    Termin i warunki dostarczenia prac:
1.   Prace należy złożyć w dniach od 27 do 31 marca 2017 r.
2.   Miejsce składania prac: sekretariat szkoły.
3.  Prace nie mogą być podpisane. Dane zawierające: imię, nazwisko, oznaczenie klasy powinny być umieszczone na dołączonej do pracy kartce.
4. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację zdjęć prac w Internecie i na terenie Szkoły Podstawowej nr 119 w Krakowie oraz przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez Organizatorów dla celów organizacyjnych i promocyjnych konkursu.
5.  Prace dostarczone do Organizatora, po terminie, nie będą oceniane.
  IV.    Zasady przyznawania nagród:
1.  Komisja powołana przez Organizatora wyłoni nagrodzone prace 3 kwietnia 2017 r.
2. W skład Komisji wchodzą przedstawiciele Rady Rodziców, pracowników szkoły, Samorządu  Uczniowskiego.
3.   Kryteria oceny prac:
a.   nawiązanie do tradycji świątecznej,
b.   estetyka wykonania,
c.    własny wkład pracy.
   V.    Wyniki konkursu ogłoszone zostaną na stronie Internetowej szkoły.
  VI. Wręczenie nagród odbędzie się 12 kwietnia 2017 r. podczas uroczystego apelu z okazji Świąt Wielkanocnych.
VII.    Prace przechodzą na własność Organizatora.

Zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału w konkursie!