7 lipca 2016

Zakończenie roku szkolnego 2015/2016

       24 czerwca odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego. O godz. 10:00 w sali gimnastycznej rozpoczął się apel, w którym uczestniczyli uczniowie, nauczyciele oraz rodzice.

      Na początku części oficjalnej miało miejsce symboliczne przekazanie władzy nowej przewodniczącej Rady Uczniowskiej – Julicie Mizerze. Pani dyrektor Henrietta Bicz podziękowała Katarzynie Rogowiec za pełnienie tej funkcji w minionym roku szkolnym. Od tego momentu uroczystość prowadziła nowa przewodnicząca.
   Po odśpiewaniu hymnu państwowego, zgodnie z ceremoniałem, nastąpiło przekazanie sztandaru szkoły nowemu pocztowi. Później głos zabrała pani dyrektor, która podziękowała staremu pocztowi sztandarowemu, a następnie wręczyła rodzicom listy gratulacyjne za wzorowe wychowanie dzieci, odczytała nazwiska najlepszych uczniów, wpisanych do Złotej Księgi oraz nazwiska osób uhonorowanych wpisem do Złotej Księgi Rodziców. Podczas uroczystości głos zabrała także przewodnicząca Rady Rodziców – pani Kinga Mizera. Uczniowie, którzy uzyskali wysokie oceny, otrzymali nagrody książkowe, ufundowane przez RR.

    Po części oficjalnej klasa Vb zaprezentowała krótki program artystyczny, przygotowany pod kierunkiem wychowawczyni – pani Marzeny Osiki oraz pani Marty Dymek. Recytatorzy prezentowali poglądy na temat tego, co jest w życiu ważne, dlaczego warto się uczyć i jaki to ma związek z wakacjami. Piątoklasiści zakończyli swój występ piosenką pt. „Zamawiam słońce”, która wprowadziła nastrój upragnionego lata.
       Po apelu uczniowie udali się do sal lekcyjnych po odbiór świadectw.

Wesołych i bezpiecznych wakacji,
pełnych słońca i niezapomnianych chwil
wszystkim uczniom życzą nauczyciele.

DO ZOBACZENIA WE WRZEŚNIU!