12 maja 2016

Konkurs

Nauczyciele, Rada Rodziców, Samorząd Uczniowski 

zaprasza uczniów wraz z rodzicami

do udziału

w Konkursie na krótką rymowankę lub fraszkę

promującą FESTYN RODZINNY

Do 6 czerwca 2016 r.  pracę podpisaną imieniem i nazwiskiem autorów prosimy wrzucać do skrzynki wystawionej na parterze.

JEDNA RODZINA = JEDNA REKLAMA

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 11 czerwca 2016 r. w trakcie Festynu.