30 kwietnia 2016

Witaj majowa jutrzenko...


   29 kwietnia 2016 r.  cała społeczność naszej szkoły uczciła rocznicę uchwalenia Konstytucji 
3-go Maja – dzieło reform, przykład, że Polacy potrafili się zmobilizować w trudnych chwilach. Dziś przybliżona została ważna część naszej historii.

Uroczystość przygotowały klasy drugie.