3 marca 2016

Konkurs


KONKURS PLASTYCZNY NA PISANKĘ WIELKANOCNĄ
EDYCJA II – ROK 2016
REGULAMIN KONKURSU:
1.    RADA RODZICÓW DZIAŁAJĄCA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 119 W KRAKOWIE ZAPRASZA UCZNIÓW KLAS I – VI NASZEJ SZKOŁY DO UDZIAŁU W KONKURSIE PLASTYCZNYM.
2.    PRACE OCENIANE BĘDĄ W TRZECH KATEGORIACH:
KATEGORIA I - PISANKA WYKONANA SAMODZIELNIE PRZEZ UCZNIA
KATEGORIA II - PISANKA WYKONANA WSPÓLNIE UCZEŃ-RODZIC LUB UCZEŃ-NAUCZYCIEL
KATEGORIA III - PISANKA WYKONANA PRZEZ PRACOWNIKA SZKOŁY/RODZICA
3.    ZADANIEM UCZESTNIKÓW KONKURSU BĘDZIE WYKONANIE PISANKI WIELKANOCNEJ WEDŁUG NASTĘPUJĄCYCH WARUNKÓW:
TECHNIKA WYKONANIA ORAZ WYMIARY PRAC DOWOLNE: MOGĄ TO BYĆ PRACE PŁASKIE WYKONANE NA PAPIERZE DOWOLNĄ TECHNIKĄ (KOLAŻ, KREDKI, FARBY, ORIGAMI, PASTELE, ITP.) LUB PRACE PRZESTRZENNE NA STYROPIANIE, WYDMUSZKACH.
4.    KAŻDY UCZESTNIK MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ TYLKO W JEDNEJ Z WYMIENIONYCH KATEGORII.
5.    PRACE POWINNY BYĆ OPATRZONE METRYCZKĄ:
-       PODPISANE CZYTELNIE IMIENIEM I NAZWISKIEM UCZESTNIKA/UCZESTNIKÓW,
-       W PRZYPADKU UCZNIA, OZNACZENIE KLASY DO KTÓREJ UCZĘSZCZA.
6. ZGŁOSZENIE PRAC DO KONKURSU JEST RÓWNOZNACZNE Z WYRAŻENIEM ZGODY NA PUBLIKACJĘ ZDJĘĆ PRAC W INTERNECIE I NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 119 W KRAKOWIE ORAZ PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKA PRZEZ ORGANIZATORÓW DLA CELÓW ORGANIZACYJNYCH I PROMOCYJNYCH KONKURSU.

7.    NAJCIEKAWSZE PRACE RADA RODZICÓW WYRÓŻNI W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB:
-       NAGRODY RZECZOWE W KAŻDEJ Z TRZECH KATEGORII DLA MIEJSC OD 1 DO 3,
-       NAGRODY WYRÓŻNIENIA W KAŻDEJ Z TRZECH KATEGORII DLA MIEJSC OD 4 – 6,
-  DYPLOM UZNANIA DLA UCZESTNIKÓW KTÓRZY ZAJMĄ MIEJSCA OD 1 – 6 W KAŻDEJ Z TRZECH KATEGORII,
-       WYSTAWA NAJLEPSZYCH PRAC PO ZAKOŃCZENIU KONKURSU.
8. GOTOWE PRACE PROSIMY PRZEKAZYWAĆ DO PANI PEDAGOG MARZENY KAPUSTY W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE 15.03-18.03.2016 r.
9.  OCENY PRAC KONKURSOWYCH DOKONA KOMISJA POWOŁANA PRZEZ RADĘ RODZICÓW W DNIU 21.03.2016 r.
10. OSOBĄ ODPOWIEDZIALNĄ ZA PRZEBIEG KONKURSU JEST PANI KINGA MIZERA.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE