26 października 2015

Mamy 4 miejsce w Polsce


  Już po raz szósty szkolna młodzież grająca w piłkę nożną mogła sprawdzić swoje umiejętności 
w Turnieju Orlika o Puchar Premiera RP.

W tym roku zgłosiło się 15 tysięcy drużyn, czyli około 140 tysięcy dziewcząt i chłopców. Miło nam zakomunikować, że dziewczęta reprezentujące Szkołę Podstawową nr 119 zajęły 4 miejsce 
w Polsce.
DZIEWCZYNY JESTEŚMY Z WAS DUMNI!!!