31 października 2015

"Mali studenci" w Instytucie Fizyki UP.


28 X 2015 roku uczniowie klasy IVA po raz  kolejny wykonywali eksperymenty i doświadczenia ekologiczno-fizyczne. Tym razem "mali studenci" sprawdzali: dlaczego samolot może latać?, 
w jaki sposób ptaki szybują?, dlaczego  siła tarcia ułatwia lub utrudnia nam życie?. Każdy mógł samodzielnie wykonać ćwiczenia, sporo się nauczyć, a przy tym świetnie się bawić. Następne warsztaty już 25 listopada, czekamy na nie z niecierpliwością.
nauczyciel przyrody-Joanna Piestrak-Sroczyńska.